Procesni pristop

6 stebrov

Procesni pristop (šest stebrov procesnega pristopa) omogoča preseganja oddelčne organiziranosti, boljšo komunikacijo, racionalizacije, pogled preko meja podjetja ter omogoča vrsto izboljšav. Pri uvajanju procesnega pristopa imamo dolgoletne izkušnje doma in v tujini.

Pri procesnem pristopu vam je v podporo naša aplikacija DNA (podpora poslovnim procesom), kjer vaše procese rišete in dokumentirate, jih spreminjate ter učinkovito povezujete z ostalo dokumentacijo, zaposlenimi in tudi zunanjimi udeleženci v procesih. Omogoča sledljivost sprememb.

Za dokumentiranje procesov imamo razvito metodologijo MDP, ki je skladna tudi z BPMN 2.0 (svetovni standard za risanje procesov). Prednost metodologije je, da je lahko razumljiva in prijazna za uporabnike.