Delavnice za Strategijo trajnostne transformacije

V maju in juniju bomo organizirali sklop 4 celodnevnih delavnic za pripravo strategije trajnostne transformacije. Delavnice bodo potekale v Kranju: 17. 5., 24. 5., 31. 5. in 7.6. 2023.

Cena delavnic je 1.500,00 € na podjetje.

Priporočamo, da se delavnic udeležita po dve osebi iz podjetja.


Opis delavnic

Cilj krožnega gospodarstva je ohraniti vrednost izdelkov, materialov in virov čim dlje z vrnitvijo v proizvodni cikel ob koncu njihove uporabe, hkrati pa zmanjšati nastajanje odpadkov. Manj izdelkov zavržemo, manj materialov pridobimo, bolje je za naše okolje.

Krožno gospodarstvo ponuja priložnost za prenovo vodenja organizacije, ki naredi organizacijo bolj trajnostno in konkurenčno. To prinaša koristi kot so:

 • Bolj inovativni in učinkoviti načini vodenja;
 • Zaščita organizacij pred pomanjkanjem virov in nestanovitnimi cenami;
 • Optimizacija ravnanja z odpadki, ki spodbuja recikliranje in zmanjšuje odlaganje odpadkov;
 • Prihranek energije;
 • Koristi za okolje v smislu podnebja in biotske raznovrstnosti, manj onesnaževanja zraka, tal in vode.

V prihodnje je večina projektov EU vezana na Zelene prehod in trajnostno delovanje organizacij, marsikateri razpisi bodo zahtevali od organizacij pripravo Trajnostne krožne strategije, podprte z digitalnimi orodji.


Vsebina

 • Pomen in namen procesa TKT podjetja
 • Vrednote organizacije
 • Kultura organizacije
 • Ključni kazalniki za TKT (primeri uspešnih praks)
 • Izdelava Samoocene krožnega gospodarjenja EFQM
 • Izdelava Analize globalnih trendov za izbrano podjetje
 • Opredelitev EKO sistema za izbrano podjetje
 • Delo skozi IT platformo – skozi vse vaje tudi vnos koristnih predlogov in izzivov.
 • Razumevanje in pomen Strateško – procesnega dela v podjetjih (pomen, namen, vsebine, način izvedbe – metodologije) s končnim rezultatom – pripravljena trajnostna & krožna poslovna strategija podjetja;
 • Izdelava poslovnega modela (KANVAS) za dodeljeno podjetje (po možnosti vključeni tudi predlogi sprememb glede opredeljenih izzivov in priložnosti za podjetje)
 • Izdelava strateške mape (na podlagi samoocene EFQM, opredeljenih izzivov in morebitne obstoječe strategije podjetja, dosegljive na spletni strani podjetja). Del strateške mape so tudi kazalniki.
 • Izdelava mape procesov za izbrano podjetje (globina opredelitve procesov izbrana na podlagi prakse v številnih že izvedenih delavnicah)
 • Izdelava LCA analize za izbrane izdelke/storitve dodeljenih podjetij

Izvajalci

 

Mag. Uroš Gunčar
izvajalec LCA analiz,  (Life Cycle Assessment – celostno vrednotenje okoljskih vplivov) potrebnih za izvedbo strategije TKT, je mednarodni ocenjevalec, trener in svetovalec po modelu EFQM, edini z obema mednarodnima licencama v Sloveniji. EFQM je v svoj model ocenjevanja vnesla 17 trajnostnih ciljev, zato vsaka samoocena organizacije pomeni ocena trajnostnega poslovanja organizacije.

Sodeloval je mnogih mednarodnih ocenah, med zadnjimi lani v skupini mednarodnih ocenjevalcev Komunalno podjetje Marafiq, ki izpostavlja ključne prioritete zelenega prehoda.

 

Metka Lampe
Metka Lampe bo  s svojimi izkušnjami dopolnila program s:


Ostale verzije

Prikaži vse