Mentorji

Mentorji za izvedbo samoocene po modelu EFQM.

Doc. dr. BORUT WERBER | Fakulteta za organizacijske vede
Predavatelj na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem nivoju na UM FOV študijski program Organizacija in management informacijskih sistemov
Doc. dr. Borut Werber je od leta 1991 predavatelj na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem nivoju na UM FOV študijski program  Organizacija in management informacijskih sistemov. Od 2016 je licenciran ocenjevalec PRSPO za model EFQM 2013 (certifikat ECAT). Od leta 2020 je licenciran ocenjevalec PRSPO za model EFQM 2020 (certifikat ECAT). Sodeloval je kot ocenjevalec v PRSPO leta 2020. Od leta 2015 slovenski in mednarodni ocenjevalec za akreditacije in re-akreditacije visokošolskih študijskih programov in zavodov pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu Slovenije – NAKVIS (vodilni ocenjevalec več kot 20 ocenjevanj). Notranji ocenjevalec študijskih programov in zavodov UM v imenu KOKU UM. Sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču v Kranju (5 let). Vodja samoocene po modelu odličnosti EFQM 2013 na UM FOV leta 2016. Predsednik, član komisije za ocenjevanje kakovosti UM FOV, KOKU UM. Predstojnik katedre za informatiko, član predsedstva SVIZ, član SZKO,… Avtor več računalniških programskih rešitev (Čakalne vrste MR UKC LJ, prodaja knjig in skript, potni stroški in malica,…)

MOJCA JUSTIN | Justin Yacht Design
Urednica Sistemskih zavedanj za organizacijske in poslovne sisteme in skrbnica poslovnih strank. 8 let poslovne odličnosti, ter več kot 20 let delovanja v IKT panogi kot vodja prodajnih in projektnih timov.

 

Mojca Justin je univerzitetna diplomirana ekonomistka, poslovna svetovalka in trenerka poslovnih veščin. Več kot 20 let že deluje v IKT panogi kot vodja prodajnih in projektnih timov ali kot direktorica v slovenskih podjetjih in multinacionalkah. Že od leta 1994 sodeluje pri ISO standardizaciji procesov in zadnja leta uspešno vpeljuje digitalizacijo in optimizira procese v slovenskih podjetjih.

S poslovno odličnostjo se je ukvarjala zadnjih 8 let, po EFQM modelu se je izobrazila letos in pridobila cerifikata EFQM Assessor training in EFQM Certified Assessor Transformation Training.

IRENA MALENKOVIČ | Elektro Celje d.d.
Koordinatorka upravljanja tveganj in ekonomskih analiz, skrbnica sistema vodenja kakovosti, presojevalka na standardih vodenja kakovosti, upravljanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, ter upravljanja informacijske varnosti

 

Irena Malenkovič je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Skoraj 20 let je bila zaposlena v Novi ljubljanski banki d. d. na različnih področjih, največ časa na področju kreditnih tveganj in ugotavljanju kreditne sposobnosti podjetij in samostojnih podjetnikov.

Od leta 2014 je zaposlena v Elektro Celje d. d., v kabinetu uprave, kot koordinatorka upravljanja tveganj in ekonomskih analiz. Poleg tega, da je odgovorna za delovanje sistema upravljanja tveganj,  je skrbnica sistema vodenja kakovosti in notranja presojevalka na standardih vodenja kakovosti, upravljanja z okoljem,  varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja informacijske varnosti. V letu 2019 je prejela certifikat EOQ Quality manager, v oktobru 2020 pa certifikat o uspešno opravljenem seminarju za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

Od 2015 je licencirana ocenjevalka PRSPO za model EFQM 2013 (certifikat ECAT), svoje znanje je nadgradila v letu 2020 z licenco ocenjevalke PRSPO za model EFQM 2020 (certifikat ECAT). Kot ocenjevalka v PRSPO  je sodelovala v dveh ocenjevanjih za nagrado Republike Slovenije za poslovno odličnost, hkrati pa pri treh samoocenjevanjih znotraj podjetja Elektro Celje d. d., ki se je v letu 2016 prijavilo na ocenjevanje za priznanje RS za poslovno odličnost in bilo prepoznano v odličnosti, v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi, na področju zasebnega sektorja.

Je aktivna članica Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, aktivna v Sekciji za energetiko, katere namen je promocija kakovosti in odličnosti ter članica Sekcije za poslovno odličnost v okviru SZKO. Sodeluje v uredniškem odboru revije Kakovost. Je soavtorica več prispevkov v okviru modula Energetike, ki so bili predstavljeni na vsakoletni konferenci Kakovosti.

MARKO COKLIN | Svetovalec
Svetovalec za poslovanje in procese v vseh panogah, EFQM certified assessor

 

Marko Coklin je diplomirani inženir računalništva in informatike, specialist za management. Ima preko 20 let vodstvenih izkušenj na različnih ključnih pozicijah, kot je generalni direktor, prodaja, storitve, produkti, regija, CIO in CEO v zavarovalnici… 

Od leta 2000 je tudi ocenjevalec poslovne odličnosti. V svoji karieri je ocenjeval več kot 15 slovenskih organizacij, pri katerih je bil kot vodilni ali kot namestnik vodilnega ocenjevalca.

Izobrazil se je po modelu EFQM in postal EFQM certified assessor.

Pri svojem delu je odgovoren za poslovne procese, poslovanje in prodajo, ter vodenje ljudi in organizacij.

 

mag. javne uprave Robin Majnik | Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Predstavnik vodstva za kakovost, skrbnik sistema za kakovost, vodja skupine notranjih presojevalcev, certificiran ocenjevalec EFQM
Robin Majnik je magister javne uprave, s področja spremljanja učinkovitosti poslovanja organizacije javnega sektorja.

Od leta 2007 je vodja skupine notranjih presojevalcev in vodi notranje presoje v sistemu slovenskih zaporov. V letu 2007 je sodeloval kot ocenjevalec v pilotnem projektu »Razvoj in vzpostavitev sistema ocenjevanja odličnosti v javni upravi«.

Dve leti je sodeloval v civilni misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu, v okviru skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Od leta 2008 je sodnik porotnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Do leta 2019 je bil aktivni član Slovenskega združenja za kakovost, kjer je v strokovnem svetu SZKO vodil sekcijo s področja delovanja državnega sektorja. 

Leta 2019 je sodeloval kot ustanovni član Slovenskega združenja za zdravstvo, v katerem tudi aktivno sodeluje pri nastajanju statusa nevladne organizacije.

Od 2016 je licenciran ocenjevalec PRSPO za model EFQM 2013 (certifikat ECAT). Od leta 2020 je licenciran ocenjevalec PRSPO za model EFQM 2020 (certifikat ECAT). Sodeloval je kot ocenjevalec za nagrado Republike Slovenije za poslovno odličnost leta 2017. 

Leta 2010 je na pobudo slovenskih inovatorskih in inženirskih organizacij sodeloval pri ustanovitvi Nacionalnega sveta inovatorjev  Slovenije in ga kot predsednik vodil do leta 2012. Kot inovator je naredil vertikalno veterno turbino in sodeluje pri projektu »Energetsko neodvisni«, kateri bo predstavljen v letu 2021 v njegovi hiši. Energetsko neodvisen je že od leta 2017.