NETS Excellence - Izjave

Izjave iz delavnice za izvedbo samoocene po modelu EFQM.

Izvedba delavnice je bila skladno s terminskim načrtom izvedena odlično. Na delavnici obdelane teme s podporo programa DNA nam pomaga spoznati našo organizacijo in delo na strukturiran način. Naučeno mi bo pomagalo pri izboljšavi lastnega dela, oddelka, kot del sistema. Udeležba bi bila koristna tudi ostalim deležnikom v organizaciji, da pridobijo znanja s področja poslovne odličnosti, kot orodja ocenjevanja in izboljševanja dela v organizaciji.
Stanko Vegelj
MORS/Direktorat za Logistiko

Podjetje Nets je poskrbelo za dobro izvedbo delavnice, odlične strokovnjake, ki so jo peljali, snov so podrepili s primeri iz prakse. Veliko pomeni, da smo udeleženci lahko izmenjavali izkušnje, mnenja, ideje in bili tako še bolj produktivni pri kreiranju ukrepov - predlogov za izboljšave v svojih družbah.
Mojca Justin
PARADIŽ d.o.o.


Andreja Čufar
Kemofarmacija d.d./Vodja upravljanja kakovosti

Vsebina delavnice in predstavljeni pristopi, vključno s praktičnimi primeri iz poslovnega sveta, je ponudila nov in svež pogled na dejstvo, kako zelo pomembno je, da se podjetje/organizacija nenehno zaveda vpliva okolja, deležnikov na njen obstoj, delovanja.
Sebastjan Reven
Kemofarmacija d.d./Vodja zagotavljanja kakovosti

Z delavnico sem dobila še boljši vpogled v delovanje organizacije, v kateri sem zaposlena. Poleg tega, sem pridobila tudi veliko koristnih informacij za druga področja.
Tina Tivadar
Ministrstvo za obrambo/ Višja svetovalka


Spoznali smo namen in vizijo novega modela EFQM (poudarek na trajnosti, ekosistemi), njegove spremembe, ključne koncepte v ozadju sprememb, novosti in se seznanili tudi z orodjem EFQM (RADAR), ter imeli priložnost preskusiti to ocenjevanje. Tako smo se skozi pristope poglobili v poslovanje naših podjetij, katere cilj je njihova ocena in predlogi izboljšav. Delavnica je bila izvedena s strokovno pomočjo mentorjev, ter primerna tudi v organizacijskem smislu.
Petra Kodela Felicijan
Vodovod-kanalizacija, d.o.o./ Vodja splošne službe

Z delavnico sem pridobila vpogled v dodaten vidik spremljanja podjetja, ter odkrila priložnosti za izboljšanje.
Nataša Lozar
Precisium d.o.o./Računovodja


Maja Zalokar
B&B d.o.o./Ravnateljica

Z delavnico sem pridobila sistematični pregled potrebnih elementov za uspeh na dolgi rok, ter konkretne ideje, kako izboljšati organizacijo.
Tatjana Čeh Naglič
B&B d.o.o./Vodja kariernega centra

Način izvedbe mi je bil všeč. Dnevi, preživeti na teh delavnicah, so bili zelo aktivni, razgibani in zanimivi. Predavatelji so na zelo atraktiven način razložili bistvo modela. Sem zelo zadovoljna, da so nam omogočili tudi pomoč mentorjev, ki so pokazali prave smernice pri izdelovanju samoocene.
Ana Jenko
Brce d.o.o./Namestnik vodje računovodstva

Z izvedbo delavnice sem zelo zadovoljna. Z udeležbo na delavnici sem pridobila širši vpogled in boljše razumevanje delovanja podjetja. Predavatelji so vsebino predstavili jasno, strokovno in podkrepljeno s primeri iz prakse, kar mi je bilo pri vsem najbolj všeč. Mentorji so visoko usposobljeni in so bili vedno pripravljeni pomagati, na voljo ob vsakršni uri dneva, tudi čez vikend. Vsi so bili zelo prijazni, na voljo za vsa pojasnila, gradiva in strokovne nasvete. Toplo priporočam vsem.
Nina Jerebica
Istrabenz plini d.o.o./Strokovni sodelavec


Delavnica je bila poučna, intenzivna, z odprto izmenjavo izkušenj različnih organizacij in podjetij, ki imajo pristope k kakovosti in odličnosti vpeljane na različnih nivojih in stopnjah. Na delavnici sem pridobila nek celostni pogled - videti vse, graditi na dobrem - za odličnost! Od vizije, do rezultatov. Iz priložnosti zastaviti izzive - po korakih in ne preveč naenkrat.
Romana Kavčič
Dom upokojencev Idrija/Strokovni vodja


Delavnica je res odlična. Smo na začetku lepe poti, z mnogo vsebine. Dobili smo napotke za pravo smer.
Urška Močnik
Dom upokojencev Idrija/Direktorica


Zelo dobro pripravljena gradiva, izvedba in možnost izdelave osnutka okvirne samoocene po novem modelu EFQM 2020.
Peter Mlakar
AMZS d.d./Vodja službe za kakovost poslovanja


Peter Drucker je dejal "Največja nevarnost v razburkanih časih niso razburkani časi, temveč delovanje z včerajšnjo miselnostjo". Na delavnicah sem našla novo motivacijo za uvajanje sprememb in za iskanje novih priložnosti za izboljšave. Spoznala sem, da v kolikor spremenim svojo miselnost tako, da se bom znala odzivati na spremembe, ki smo jim priča v sedanjem razburkanem času, potem bom znala to svojo zavzetost deliti tudi z zaposlenimi, ki so ključni deležniki organizacije. Naučili smo se razmišljati, katere spremembe lahko dojemamo kot koristne, kako jih lahko s pomočjo modela EFQM uvajamo v organizacijo, kje so vse priložnosti, ki bodo koristne za celotno družbo. Celotna ekipa Nets-a je delavnice izvedla odlično, na najvišjem nivoju.
Darija Mohorič
Upravna enota Ljutomer/Načelnica


Zelo dobro zasnovan koncept in izvedba delavnic ter seveda kompetentni mentorji z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami.
Jože Knez
DARS d.d./Direktor projektov


Izvajalci so zelo veliko energije in truda vložili v samo delavnico, žal zaradi bolezni nisem bil prisoten na 3 in 4 delavnici v živo. Glede na to, da se pri svojem delu primarno ne srečujem s tem področjem, mi je bilo zelo zanimivo skušati razmišljati o poslovanju skozi oči EFQM modela. Dobil sem veliko iztočnic za razmišljanje o potrebnem nadzor procesov in veliko idej o potrebnih uvedbah dodatnih kontrol....
Sebastijan Roudi
ECE d.o.o./Direktor


Delavnica odpira širši pogled na bistvene kazalnike podjetja, s poudarkom razvojnih strategij. Zelo dobra izvedba in odlični mentorji. Vseskozi opozarjajo na bistvo inovativnega managiranja in doseganja zastavljenih ciljev. Obisk delavnice bom z veseljem priporočal mojim kolegom.
Jani Glavač
Etra d.o.o./Izvršni direktor


Delavnica mi je omogočila nov vpogled pri uporabi modela. Vsi vključeni v izvedbo te delavnice svojo nalogo izvajajo zavzeto in profesionalno. Prav njihov prepričljiv pristop in zavzetost za kvalitetno osvojeno znanje, sta dala delavnici poseben pečat. Izjemna angažiranost in usmerjanje pri delu, pa je velik prispevek za kvalitetno pridobljeno znanje, ki bo lahko zelo uporabno pri nadaljnjem delu. Hvala vsem za trud, vzpodbude in posredovano znanje.
Maja Antonič
Upravna enota Radovljica/Načelnica


Izvedba delavnice je zelo sistematično vodena in organizaciji omogoča, da v zelo kratkem času izdela samooceno po novem modelu odličnosti EFQM. Največja dodana vrednost delavnice za organizacijo pa je končno poročilo, ki pokaže na katerih področjih je dobra in kako hitro se odziva na spremembe v okolju. V veliko pomoč je aplikacija NETS, brez katere bi bila samoocena in izdelava končnega poročila veliko težja, s porabo več časa, kateri pa je v današnjem hitrem tempu sprememb bistvenega pomena.
Robin Majnik
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij/Predstavnik vodstva za kakovost


Delavnico lahko opišem v superlativih. Bilo je veliko prenosa znanj, model zelo dobro razložen, vsi predavatelji zelo pripravljeni in povezani s prakso. Izdelano orodje za pripravo ocene je v veliko pomoč. G. in ga. Gunčar sta se zelo dobro organizirala, hitro prilagodila glede na spremenjene okoliščine (tretji dan je del skupine bil v predavalnici, del pa je delal preko teamsov), vse pa je bilo potrebno koordinirati. Material za obrazložitev modela za 5.
Irena Malenković
Elektro Celje d.d./Koordinator upravljanja tveganj


Delavnica se mi je zdela zelo koristna, saj sem lahko spoznal veliko novih praks in novih znanj. Nova znanja in medsebojna izmenjava mnenj, je dodana vrednost takšnih delavnic.
Dominik Ovniček
Elektro Gorenjska/Direktor projektov


Delavnica zahteva intenzivno vključenost udeležencev, saj je potrebno v zelo kratkem času pripraviti samooceno lastne organizacije. Istočasno je to tudi največja prednost delavnice, saj ima organizacija tako že pripravljeno dobro zasnovo dokumenta, ki ga lahko s pridom uporabi pri obvladovanju poslovne odličnosti.
Ksenja Hauptman
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport/Sekretarka


Delavnica je odlično organizirana in izvedena. Pohvalila bi tudi agilnost organizatorja.
Robertina Benkovič
Zdravstveni dom Ljubljana/Svetovalka v ZN, vodja službe za razvoj kakovosti