NETS Excellence - Izjave

Izjave iz delavnice za izvedbo samoocene po modelu EFQM.

Tanja Veselko Vinko
Tanja Veselko Vinko, vodja kontrole in kakovosti / Mlekarna Celeia d.o.o.

Zanimiva struktura meril, ki zahteva drugačno razmišljanje o položaju podjetja v okolju in dojemanju deležnikov. V realnem poslovanju si ne zastavljamo tovrstna vprašanja.
Znotraj delavnice smo prišli do nekaj koristnih predlogov za izboljšanje delovanja podjetja. Zanimivo je bilo poslušati podjetja iz drugih branž in njihove poglede na ekosisteme ter primerjava z našim.

Andreja Kert
Andreja Kert, direktor / Ekonius d.o.o.

Zelo zadovoljna sem z delavnico, omogočila mi je spoznati nove pristope k razvoju in še boljšem delovanju organizacije. Delavnica je bila izpeljana na visokem nivoju.
Izvedena delavnica je potekala zelo tekoče in intenzivno. Zaradi načina izvedbe je bilo lažje spremljati vse vsebine in razvijati razumevanje celotnega postopka. Naučila sem se na strukturiran način razumeti delovanje organizacije in pomembnost spremljanja notranjih odnosov, odnosov do deležnikov in njihovega odnosa do organizacije, vpliva organizacije na širše okolje in obratno. Iz vseh teh razlogov bi priporočila delavnico tudi drugim podjetjem. Delavnica osveži znanja, ki jih pridobivamo skozi delo, pomaga strukturirati že pridobljena znanja in pridobi se nove poglede in pristope k prepoznavanju možnosti za (še) izboljšanje delovanja podjetja.

Tjaša Jug
Tjaša Jug, vodja kakovosti / Incom d.o.o.

Delavnica mi je odprla obzorja.

Matjaž Povše
Matjaž Povše, vodja razvoja poslovanja / DS Meritve d.o.o.

Ključni elementi razvoja in rasti vsakega podjetja je kontinuirano investiranje v program, ki nadgrajuje znanja vseh članov ekipe. Ker zaradi vsakodnevnih poslovnih izzivov težko najdemo čas, verjamem da so inovativni programi - kot je ta delavnica- učinkovit, zanimiv in koristen način pridobivanja novih znanj in veščin. Naučili smo se predvsem to, da moramo različne obstoječe aktivnosti ki jih izvajamo, zastaviti bolj celovito skozi strategijo in procese. Dodatno smo identificirali nujno potrebne izboljšave pri organizacijski strukturi in pristopih, ki jih uporabljamo.

Nuša Masnik
Nuša Masnik, direktor / DSO Krško

Delavnica je bila dobro pripravljena in izvedena. mentor je bil na razpolago ves čas in je bil v veliko pomoč.
Delavnica je predstavila orodje, ki je lahko v veliko pomoč pri trendu hitrih sprememb v vseh okoljih delovanja organizacij.

Tinkara Godec
Tinkara Godec, Direktor / DEOS d.o.o.

Odlična izvedba in dobro delo vseh predavateljev in mentorjev.

Janez Bauer
Janez Bauer, svetovalec, ex. vodja sektorja tehnične podpore in v.d. direktorja / Komunala Novo mesto d.o.o.

Delavnica prinaša osvežitev pogleda na celovitost delovanja vsake organizacije. Zame zelo koristna tudi z vidika ocenjevalca sistemov vodenja. Udeležba na delavnici mi je utrdila vero v koristnost modelov sistemov vodenja, pri tem pa sem spoznal nekaj dobrih praks - tako ex-katedra kot s strani sodelujočih predstavnikov organizacij. Udeležbo na delavnici bi priporočal predvsem organizacijam, ki imajo že uveden kakšen sistem vodenja ali pa so že na visoki zrelostni ravni in želijo narediti naslednji strateški premik v celovitosti strateškega planiranja ter dokazovanja uspešnosti in učinkovitosti delovanja.

Miha Kravanja
Miha Kravanja, izvršni direktor / Klemen transport, Klemen Piškur s.p.

Zelo dobrodošla delavnica za naše izzive, ki nas čakajo v prihodnosti in verjamem, da bomo novo pridobljeno znanje uspešno implementirali pri razvoju organizacije našega podjetja.
Omenjeno delavnico bi priporočil vsakemu, ki razmišlja o izboljševanju svoje načina poslovanja in same organizacije, saj model EFQM nudi veliko uporabnih vidikov in pravih pristopov k rešitvam za dosego poslovne odličnosti.

Peter Kokalj
Peter Kokalj, direktor / HBOT d.o.o.

Delavnica je bila zelo poučna, ekipa mentorjev in predavateljev je bila profesionalna in odlična, prav tako je bila delavnica izpeljana zelo profesionalno. Delavnico bi predlagal vsakemu podjetju. Delavnica je bila zelo poučna, na nekaterih področjih nam je kar malo odprla oči in smo se zamislili. Imamo kar nekaj predlogov za izboljšave in potrudili se bomo, da jih realiziramo. Ekipa mentorjev in predavateljev je bila profesionalna in odlična, prav tako je bila delavnica izpeljana zelo profesionalno. Delavnico bi predlagal vsakemu podjetju.

Taisija Hrast
Taisija Hrast, vodja projektov / Gostol TST d.d.

Vsebina po pričakovanjih. Glede na razpoložljiv čas so vsebine dobro predstavljene, čeprav so precej splošne. Osebno bi bila vesela več poglobljenih informacij za posamezne tematike, vendar je izbira ravnotežja med predavanji in lastnim delom udeležencev se mi zdi pravilna. Dobro je tudi, da so bili različni predavatelji.
Eden najbolj koristnih vpogledov se mi je zdel vidik na zaposlene kot deležnike in da mora biti odnos med podjetjem in zaposlenimi, lokalno skupnostjo, občino ter ostalimi deležniki dvosmeren.

Gregor Plantarič
Gregor Plantarič, svetovalec ministra za digitalizacijo pravosodja / Ministrstvo za pravosodje

Koristna delavnica, kjer greš skozi celotno poslovanje oz. aktivnosti organizacije in dobiš najmanj grob vpogled v njeno delovanje. Na podlagi tega uvida potem tudi oblikuješ mnogo konstruktivnih ukrepov, ki lahko pripomorejo k izboljšanju poslovanja. Dodana vrednost delavnice pa je, da lahko deliš dobre prakse in izkušnje še z drugimi udeleženci in tako skupaj oblikujete neko odlično rešitev, ki jo sam morda nikoli ne bi.

Kar je tisto novo zame, je seveda sam model/postopek ocenjevanja, ki gre temeljito in sistematično praktično skozi vse aktivnosti organizacije. To je vsekakor zelo koristno orodje - če ne drugega, lahko najmanj dodatno potrdiš, da počnete stvari v organizaciji prav; velika verjetnost pa je, da najdeš dodatne priložnosti za izboljšave. Velika dodana vrednost je vsekakor izmenjava izkušenj in dobrih praks z drugimi udeleženci delavnice - to je dejansko neprecenljivo.

Irena Lemut Čeh
Irena Lemut Čeh, direktor / Labena d.o.o.

Vesna Kacin Perat
Vesna Kacin Perat, Organizator kadrovske dejavnosti / Gostol TST d.d.

Delavnica je bila dobro izvedene. dobro je bilo, da smo udeleženci aktivno sodelovali.
Pridobitev pogleda oz. slike kaj je potrebno v podjetju še izboljšati, kaj spremeniti. Priporočilo drugim podjetjem, da po modelu EFQM prepoznajo kje so kot podjetje.

Timo Rozman
Timo Rozman, vodja HR / Incom d.o.o.Toni Cvetkovski
Toni Cvetkovski, vodja financ in računovodstva / Mlekarna Celeia, d.o.o.

Izjemna priložnost za spoznavanje novih prejemov in pogledov pri delovanju podjetja na poti k odličnosti.
Kaj je pomembno za podjetje in se osredotočiti se na mehkega dela poslovanja in ne samo finančnega.

Irma Mežnarič Šajn
Irma Mežnarič Šajn, sekretarka / Ministrstvo za pravosodje

Vsekakor koristna in uporabna.
Celovit, povezovalen pristop - od Milenijskih ciljev OZN do ekosistema posameznih poslovnih enot. V modelu je integrirana vednost, da k finančnim rezultatom prispevajo tudi mehkejše vsebine: zaupanje, lojalnost, skrb za okolje in vire, družbena odgovornost. Model je blizu mojim osebnim vrednotam.

Nejc Prešeren
Nejc Prešeren, vodja zaledne pisarne / DS Meritve d.o.o.

Zelo pozitivno. Vzameš si čas za razmislek o samem podjetju in delu v njem. Ugotovil sem, da imamo in uporabljamo več orodij oz. imamo v resnici izdelanih več postopkov, ki jih dejansko uporabljamo vsakodnevno, kot sem prvotno mislil. Delavnico bi priporočil predvsem zaradi samega razmisleka in vpogleda v delovanje podjetja. Ponavadi si ne vzamemo dovolj časa za te zadeve.

Vinko But
Vinko But, direktor / Mlekarna Celeia, d.o.o.

Nives Halužan
Nives Halužan, vodja FRS / JKP Žalec, d.o.o.

Odlična delavnica. Na podjetje pogledaš od zunaj, odprejo se nova področja, na katerih se lahko izboljšaš. Različni udeleženci, različne dejavnosti, pa vendar vsem enak cilj - postati boljši. Vsekakor energija, elan za uvajanje novosti v podjetju. 

Čedomir Bojanić
Čedomir Bojanić, direktor / Fining d.o.o.

Delavnica je v celoti izpolnila pričakovanja. Skozi razpravo smo prišli do informacij, ki bodo ključne za vpeljavo sprememb v podjetju in vpeljavo modelov vodenja.
"Delavnica" nam je podala precej odgovorov na izzive, s katerimi se soočamo po 28 letih poslovanja. Samoocena je inštrument/vzvod s katerim bomo lažje ovrednotili ustreznost kazalnikov, ki smo jih med delavnico opredelili med predlogi izboljšav.

Zvezdan Stepančič
Zvezdan Stepančič, finančni kontroling / UNI&FORMA d.o.o.

Zelo dobro vsebinsko strukturirana delavnica. Predavatelji oz. svetovalci s praktičnimi izkušnjami, kar je definitivno velika prednost pri predaji znanj, ki v tem primeru izhajajo iz dejanskih poslovnih okolij in izkušenj. Delavnico bi predvsem priporočal podjetjem oz. vodstvom podjetij, ki se lotevajo uvajanja t.i. odličnosti, predvsem zato, ker se iz preteklih delovnih izkušenj zavedam, da se marsikje o odličnosti teoretizira, se jo "promovira", se pa v praksi stvari izvajajo povsem drugače in v nasprotju s tem, kar smo imeli priložnost na delavnici spoznati, se naučiti. Bistvene misli, ki me spremljajo po zaključeni delavnici so te; da je potrebno biti vztrajen, imeti voljo ter biti konkreten pri uvajanju odličnosti v podjetjih, predvsem pa lepe besede pretvarjati v konkretna dejanja. Odličnosti se je potrebno lotiti pri sebi.

Igor Glušič
Igor Glušič, direktor / JKP Žalec, d.o.o.

Odlična organizacija, koristne vsebine, polna glava idej.
Zagotovo jo bom priporočal sorodnim podjetjem v branži. Ogromno novega smo izvedeli in si postavili izzive za rast kvalitete in prepoznavnosti podjetja v branži.

Miha Kranjc
Miha Kranjc, direktor / DEOS d.o.o.

Delavnica je bila odlično vodena in sem zadovoljen s pridobljenim znanjem. Delavnica nam je omogočila odličen pregled nad trenutnim stanjem podjetja in okolju v katerem delamo ter pogled v prihodnost. Je bila priložnost za refleksijo in zbiranje idej za nadgradnjo.

Brigita Beznik
Brigita Beznik Zupanc, administratorka / Vilboss d.o.o.

Delavnica nam je preko vprašanj jasno pokazala, kaj moramo v organizaciji spremeniti glede vodenja družbe, kako so pomembni trendi, sodelovanje naših deležnikov,... Delavnica je praktično orodje za vsako družbo, ki želi slediti trendom, se razvijati, upoštevati svoje deležnike, okolje, se razvijati in rasti.
Na delavnici mi je bilo zelo všeč samo orodje s katerim smo delali. Končni rezultat je dokument, s katerim lahko v podjetju lahko pregledamo sedanje stanje in določimo potrebne korake za prihodnost.

Irena Burgar
Irena Burgar, referent v računovodstvu / Klemen Transport, Klemen Piškur s.p.

Delavnica mi je razkrila popolnoma nove poglede na naše podjetje, o možnostih razvoja in uvedbi novih poslovnih praks. Delavnico bi vsekakor priporočila vsakemu podjetju, saj ti omogoči celovit pogled na delovanje podjetja, na njegovo vpetost v družbo in družbena dogajanja. Skozi delavnice se odpirajo nova spoznanja in nove ideje, kako in katere spremembe bi bilo priporočljivo izvesti v podjetju. 

Breda Pavlenč
Breda Pavlenč, predstavnica vodstva za kakovost, fizioterapevtka / Dom dr. Janka Benedika Radovljica

Delavnica je udeležencem podala možnost poglobljenega in razširjenega (celostnega) razmišljanja o lastni organizaciji, širši pogled za možnost dodatnih izboljšav ter pomena trajnostnega razvoja. Pridobljena znanja omogočajo možnost dodatnega razvoja naše organizacije. Delavnica mi je podala predvsem vpogled v način našega delovanja ter zavedanja pomena vključevanja deležnikov. Delavnico bi podjetjem priporočila predvsem iz vidika zavedanja lastne organizacije v odnosu z okoljem ter trajnostnega razvoja.

Rok Mrak
Rok Mrak, vodja proizvodnje operative in kakovosti / UNI&FORMA d.o.o.

Vsebina zelo dobra saj ti, razširi obzorje poslovanja in spomni na področja s katerimi se manj oz ne ukvarjamo. Zelo dobro je ker slišimo praktične primere drugih podjetij. Dobra organiziranost, saj smo se držali urnika. Tema je dobra ker mi je dala nova znanja in vpogled v celotno poslovanje podjetja. Drugim bi jo predlagal, ker je širok pregled ocene podjetja s praktičnimi primeri in najpomembneje z zaključnim dokumentom za izboljšave.

Vanja Resnik
Vanja Resnik, socialna delavka / DSO Krško

S pomočjo delavnice lahko preverimo trenutno stanje v naši organizaciji, si postavimo nove cilje za izboljšave, ter gradimo na področjih, kjer smo že sedaj uspešni in konkurenčni, ter se pripravimo na nove izzive in spremembe. Delavnica mi je bila zelo zanimiva in koristna za naše delo. Udeležbo na delavnicah bi priporočila tudi ostalim podjetjem, saj lahko z njeno pomočjo dosežejo hitrejši in bolj učinkovit razvoj, ter postanejo in ostanejo konkurenčni ostalim podjetjem in se nenehno izboljšujejo.

Alen Gril
Alen Gril, direktor / Dom dr. Janka Benedika Radovljica

Odlična vsebina, pridobljenega veliko praktičnega znanja. Izdelana relevantna ocena stanja implementacije novega modela EFQM v Dom dr. Janka Benedika, kar je temeljno izhodišče za uspešno implementacijo zahtev modela EFQM ter pripravo vloge za PRSPO.
Odlično, velika uporabna vrednost, priporočam ostalim.

Tina Kokalj
Tina Kokalj, finančni direktor, prokurist / HBOT d.o.o.

Delavnica je bila zelo koristna in vesela sem, da sem se je udeležila. Zelo poučna in te prisili, da se poglobiš v zadevo. Delavnico bi vsekakor priporočila drugim poslovnežem, saj jim lahko zelo koristi, vsekakor je dober orientir, kje je njihovo podjetje in v katero smer gre. Pri tem ti pomagajo številni kazalniki.

Nenad Bojanić
Nenad Bojanić, direktor / Fining d.o.o.

Delavnica je bila organizirana na visokem nivoju, v sproščenem vzdušju. Pridobil sem celovito sliko kako naj bo družba / podjetje organizirano. Delavnico bi priporočil podjetjem, ki želijo dvigniti svoj nivo poslovanja.      

Stanko Vegelj
Stanko Vegelj, direktorat za logistiko / MORS

Izvedba delavnice je bila skladno s terminskim načrtom izvedena odlično. Na delavnici obdelane teme s podporo programa DNA nam pomaga spoznati našo organizacijo in delo na strukturiran način. Naučeno mi bo pomagalo pri izboljšavi lastnega dela, oddelka, kot del sistema. Udeležba bi bila koristna tudi ostalim deležnikom v organizaciji, da pridobijo znanja s področja poslovne odličnosti, kot orodja ocenjevanja in izboljševanja dela v organizaciji.

Mojca Justin
Mojca Justin, direktor / PARADIŽ d.o.o

Podjetje Nets je poskrbelo za dobro izvedbo delavnice, odlične strokovnjake, ki so jo peljali, snov so podrepili s primeri iz prakse. Veliko pomeni, da smo udeleženci lahko izmenjavali izkušnje, mnenja, ideje in bili tako še bolj produktivni pri kreiranju ukrepov - predlogov za izboljšave v svojih družbah.

Andreja Čufar
Andreja Čufar, vodja upravljanja kakovosti / Kemofarmacija d.d.

Sebastjan Reven
Sebastjan Reven, vodja zagotavljanja kakovosti / Kemofarmacija d.d.

Vsebina delavnice in predstavljeni pristopi, vključno s praktičnimi primeri iz poslovnega sveta, je ponudila nov in svež pogled na dejstvo, kako zelo pomembno je, da se podjetje/organizacija nenehno zaveda vpliva okolja, deležnikov na njen obstoj, delovanja.

 

Tina Tivadar
Tina Tivadar, višja svetovalka / Ministrstvo za obrambo

Z delavnico sem dobila še boljši vpogled v delovanje organizacije, v kateri sem zaposlena. Poleg tega, sem pridobila tudi veliko koristnih informacij za druga področja.

Petra Kodela Felicijan
Petra Kodela Felicijan, vodja splošne službe / Vodovod-kanalizacija, d.o.o.


Spoznali smo namen in vizijo novega modela EFQM (poudarek na trajnosti, ekosistemi), njegove spremembe, ključne koncepte v ozadju sprememb, novosti in se seznanili tudi z orodjem EFQM (RADAR), ter imeli priložnost preskusiti to ocenjevanje. Tako smo se skozi pristope poglobili v poslovanje naših podjetij, katere cilj je njihova ocena in predlogi izboljšav. Delavnica je bila izvedena s strokovno pomočjo mentorjev, ter primerna tudi v organizacijskem smislu.

Nataša Lozar
Nataša Lozar, računovodja / Precisium d.o.o.

Z delavnico sem pridobila vpogled v dodaten vidik spremljanja podjetja, ter odkrila priložnosti za izboljšanje.

Tatjana Čeh Naglič
Tatjana Čeh Naglič, vodja kariernega centra / B&B d.o.o.

Z delavnico sem pridobila sistematični pregled potrebnih elementov za uspeh na dolgi rok, ter konkretne ideje, kako izboljšati organizacijo.

Maja Zalokar
Maja Zalokar, ravnateljica / B&B d.o.o.

Ana Jenko
Ana Jenko, namestnik vodje računovostva / Brce d.o.o.

Način izvedbe mi je bil všeč. Dnevi, preživeti na teh delavnicah, so bili zelo aktivni, razgibani in zanimivi. Predavatelji so na zelo atraktiven način razložili bistvo modela. Sem zelo zadovoljna, da so nam omogočili tudi pomoč mentorjev, ki so pokazali prave smernice pri izdelovanju samoocene.

Nina Jerebica
Nina Jerebica, strokovni sodelavec / Istrabenz plini d.o.o.

Z izvedbo delavnice sem zelo zadovoljna. Z udeležbo na delavnici sem pridobila širši vpogled in boljše razumevanje delovanja podjetja. Predavatelji so vsebino predstavili jasno, strokovno in podkrepljeno s primeri iz prakse, kar mi je bilo pri vsem najbolj všeč. Mentorji so visoko usposobljeni in so bili vedno pripravljeni pomagati, na voljo ob vsakršni uri dneva, tudi čez vikend. Vsi so bili zelo prijazni, na voljo za vsa pojasnila, gradiva in strokovne nasvete. Toplo priporočam vsem.

Romana Kavčič
Romana Kavčič, strokovni vodja / Dom upokojencev Idrija

Delavnica je bila poučna, intenzivna, z odprto izmenjavo izkušenj različnih organizacij in podjetij, ki imajo pristope k kakovosti in odličnosti vpeljane na različnih nivojih in stopnjah. Na delavnici sem pridobila nek celostni pogled - videti vse, graditi na dobrem - za odličnost! Od vizije, do rezultatov. Iz priložnosti zastaviti izzive - po korakih in ne preveč naenkrat.

Urška Močnik
Urška Močnik, direktor / Dom upokojencev Idrija

Delavnica je res odlična. Smo na začetku lepe poti, z mnogo vsebine. Dobili smo napotke za pravo smer.

Peter Mlakar
Peter Mlakar, vodja službe za kakovost poslovanja / MZS d.d.

Zelo dobro pripravljena gradiva, izvedba in možnost izdelave osnutka okvirne samoocene po novem modelu EFQM 2020.

Darija Mohorič
Darija Mohorič, načelnica / Upravna enota Ljutomer

Peter Drucker je dejal "Največja nevarnost v razburkanih časih niso razburkani časi, temveč delovanje z včerajšnjo miselnostjo". Na delavnicah sem našla novo motivacijo za uvajanje sprememb in za iskanje novih priložnosti za izboljšave. Spoznala sem, da v kolikor spremenim svojo miselnost tako, da se bom znala odzivati na spremembe, ki smo jim priča v sedanjem razburkanem času, potem bom znala to svojo zavzetost deliti tudi z zaposlenimi, ki so ključni deležniki organizacije. Naučili smo se razmišljati, katere spremembe lahko dojemamo kot koristne, kako jih lahko s pomočjo modela EFQM uvajamo v organizacijo, kje so vse priložnosti, ki bodo koristne za celotno družbo. Celotna ekipa Nets-a je delavnice izvedla odlično, na najvišjem nivoju.

Jože Knez
Jože Knez, direktor projektov / DARS d.d.

Zelo dobro zasnovan koncept in izvedba delavnic ter seveda kompetentni mentorji z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami.

Sabastijan Roudi
Sebastijan Roudi, direktor / ECE d.o.o.

Izvajalci so zelo veliko energije in truda vložili v samo delavnico, žal zaradi bolezni nisem bil prisoten na 3 in 4 delavnici v živo. Glede na to, da se pri svojem delu primarno ne srečujem s tem področjem, mi je bilo zelo zanimivo skušati razmišljati o poslovanju skozi oči EFQM modela. Dobil sem veliko iztočnic za razmišljanje o potrebnem nadzor procesov in veliko idej o potrebnih uvedbah dodatnih kontrol...

Jani Glavač
Jani Glavač, izvršni direktor / Etra d.o.o.

Delavnica odpira širši pogled na bistvene kazalnike podjetja, s poudarkom razvojnih strategij. Zelo dobra izvedba in odlični mentorji. Vseskozi opozarjajo na bistvo inovativnega managiranja in doseganja zastavljenih ciljev. Obisk delavnice bom z veseljem priporočal mojim kolegom.

Maja Antonič
Maja Antonič, načelnica / Upravna enota Radovljica

Delavnica mi je omogočila nov vpogled pri uporabi modela. Vsi vključeni v izvedbo te delavnice svojo nalogo izvajajo zavzeto in profesionalno. Prav njihov prepričljiv pristop in zavzetost za kvalitetno osvojeno znanje, sta dala delavnici poseben pečat. Izjemna angažiranost in usmerjanje pri delu, pa je velik prispevek za kvalitetno pridobljeno znanje, ki bo lahko zelo uporabno pri nadaljnjem delu. Hvala vsem za trud, vzpodbude in posredovano znanje.

Robin Majnik
Robin Majnik, predstavnik vodstva za kakovost / Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Izvedba delavnice je zelo sistematično vodena in organizaciji omogoča, da v zelo kratkem času izdela samooceno po novem modelu odličnosti EFQM. Največja dodana vrednost delavnice za organizacijo pa je končno poročilo, ki pokaže na katerih področjih je dobra in kako hitro se odziva na spremembe v okolju. V veliko pomoč je aplikacija NETS, brez katere bi bila samoocena in izdelava končnega poročila veliko težja, s porabo več časa, kateri pa je v današnjem hitrem tempu sprememb bistvenega pomena.

Irena Malenković
Irena Malenković, koordinator upravljanja tveganje / Elektro Celje d.d.

Delavnico lahko opišem v superlativih. Bilo je veliko prenosa znanj, model zelo dobro razložen, vsi predavatelji zelo pripravljeni in povezani s prakso. Izdelano orodje za pripravo ocene je v veliko pomoč. G. in ga. Gunčar sta se zelo dobro organizirala, hitro prilagodila glede na spremenjene okoliščine (tretji dan je del skupine bil v predavalnici, del pa je delal preko teamsov), vse pa je bilo potrebno koordinirati. Material za obrazložitev modela za 5.

Dominik Ovniček
Dominik Ovniček, direktor projektov / Elektro Gorenjska

Delavnica se mi je zdela zelo koristna, saj sem lahko spoznal veliko novih praks in novih znanj. Nova znanja in medsebojna izmenjava mnenj, je dodana vrednost takšnih delavnic.

Ksenja Hauptman
Ksenja Hauptman, sekretarka / Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Delavnica zahteva intenzivno vključenost udeležencev, saj je potrebno v zelo kratkem času pripraviti samooceno lastne organizacije. Istočasno je to tudi največja prednost delavnice, saj ima organizacija tako že pripravljeno dobro zasnovo dokumenta, ki ga lahko s pridom uporabi pri obvladovanju poslovne odličnosti.

Robertina Benkovič
Robertina Benkovič, svetovalka v ZN, vodja službe za razvoj kakovosti / Zdravstveni dom Ljubljana

Delavnica je odlično organizirana in izvedena. Pohvalila bi tudi agilnost organizatorja.