NETS EXCELLENCE - AWARD

NETS EXCELLENCE CERTIFIKATI temeljijo na sodelovanju NETS kot partnerske organizacije EFQM po novem modelu, nosilcem licence za treniranje in svetovanje v Sloveniji v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, javna agencija.AWARD nivo

Primeren je za organizacije, ki so že izvedle svojo samooceno na ADVANCED nivoju in se želijo prijaviti na PRSPO (priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost) ali Global Award.

Cilj je, da organizacija dodatno poglobi svoje poznavanje modela, poišče dodatne primerjave z najboljšimi organizacijami v svetu ter preveri svojo povezanost s trajnostnimi cilji. Opredeliti vse predlagane pristope in rezultate v okviru posameznih podmeril modela EFQM ter jih oceniti po posameznih atributih elementov RADAR-ja (kot se ocenjuje v okviru PRSPO).

Nivo je zasnovan tako, da je na delavnicah praviloma eno podjetje. Smernice v obliki dobrih praks so podane na nivoju posameznega podmerila modela EFQM. Pristopi in rezultati so podani in kasneje ocenjeni na nivoju podmerila. Ocena pristopov in rezultatov v okviru podmerila je podana po pod elementih RADAR-ja.

Izdelek je management dokument organizacije: opredeljene strateške teme (pristopi, prednosti in priložnosti ter numerična ocena). Pomemben vidik je tudi mreža povezav med pristopi, rezultati in strateškimi temami. Management dokument je samodejno preveden tudi v vlogo s katero se organizacija prijavi na PRSPO ali Global Award.