Novice

Mag. Uroš Gunčar je vodil usposabljanje za osnove modela EFQM in izvedbo samoocene po metodi BEM

Na Gospodarski zbornici Slovenije je v obdobju od 19. 9. 2019 do 7. 11. 2019 potekalo brezplačno usposabljanje za uvajanje poslovne odličnosti v podjetja. Mag. Uroš Gunčar je v dveh…
Več

1. srečanje partnerjev KOC AS – pet. 20. 9. 2019

Za petek, 20. 9. 2019 ob 12:00 sklicujemo prvo srečanje partnerjev Kompetenčnega centra za razvoj kadrov – Zdravje in medicina.
Več

NETS izbran za vodjo kompetenčnega centra za razvoj kadrov – Zdravje in medicina

Podjetje NETS je bilo v razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022 izbrano za vodjo kompetenčnega centra za razvoj kadrov -…
Več

DNA v zdravstvu

Zdravstvo v Sloveniji se primarno srečuje z dvema pomembnima izzivoma: pravočasno in uspešno zdravljenje uspešno in učinkovito vodenje Uspešno izvajanje zdravljenja poleg ustreznega kadra pogojuje tudi, da imajo zdravniki in…
Več

Vavčerji za sofinanciranje ključnih področij digitalizacije podjetja

Digitalizacija naj bi pomenila manj dela in večjo učinkovitost zaposlenih, večjo konkurenčnost, dodano vrednost in s tem povezano tudi prihodke, vendar podjetja pogosto odlašajo z digitalizacijo - bodisi zaradi pomanjkanja…
Več