Author Archives: NETS

NETS in Mariborski vodovod izbrana za projekt Pametni vodovod MB

V okviru razpisa Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO smo bili v partnerstvu z Mariborskim vodovodom izbrani za projekt Pametni…
več

NETS izbran za vodjo kompetenčnega centra za razvoj kadrov – Zdravje in medicina

Podjetje NETS je bilo v razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022 izbrano za…
več

Sodelujemo v mednarodnem projektu Connect SME Plus

Pospeševanje internacionalizacije obmejnih malih in srednjih podjetij s potencialom za inovacije in rast   V okviru projekta bo podjetje NETS, d.o.o. skupaj s…
več

Dan NETS 2023

Uspešno smo zaključili Dan NETS 2023, ki smo ga organizirali ob 30. obletnici ustanovitve podjetja NETS.
več

NETS izbran za sofinanciranje EU projekta

IT support for the green transition of SMEs  
več

DNA 2.4.6

Možnost podvojitve dokumenta, spremembe naziva dokumenta in odpravljeni hrošči
več

DNA 2.4.5

Sodelujoči naj akcijo, ki zamuja, na "Moji strani" vidi kot zeleno - rdečo vidita samo naročnik in nosilec / Sestanek naj postane potrjen,…
več