NETS EXCELLENCE - BASIC

NETS EXCELLENCE CERTIFIKATI temeljijo na sodelovanju NETS kot partnerske organizacije EFQM po novem modelu, nosilcem licence za treniranje in svetovanje v Sloveniji v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, javna agencija.


BASIC nivo

Nivo ocenjevanja je primeren za vsako organizacijo, ki prvič pristopi k samoocenjevanju po modelu EFQM 2020 in tudi za organizacije, ki so pripravile svojo samooceno po starem modelu EFQM. Cilj je, da organizacija skozi prenovljen model EFQM opredeli svoje pristope v okviru posamezne smernice (23 smernic) in rezultate v okviru posamezne smernice (2 smernici).

Organizacija oceni svoje pristope in rezultate v okviru vsake smernice ter opredeli svoje priložnosti za izboljšanje. Smiselno je, da na delavnicah istočasno sodeluje več organizacij, ki si tokom delavnic med seboj izmenjujejo svoje dobre prakse. S tem se učijo drug od drugega. Odzivi udeležencev do sedaj so izredno pozitivni (več na povezavi).

Izdelek samoocene po EFQM je management dokument organizacije, ki se samodejno kreira v IT aplikaciji DNA EQMS po končanih delavnicah: pristopi in rezultati po merilih, priložnosti za izboljšave ter na koncu numerična ocena. Te tem dokumentom lahko organizacija pripravi predloge za izboljšanje in s tem ukrepe za plan za naslednje obdobje planiranja.


"CERTIFICATE BASIC" so prejele organizacije: