Simplexity – kreativnost in inovativnost

Ob uporabi sistema Simplexity se je za več kot 50% povečala učinkovitost že znanih metod za izboljševanje kot sta šest sigma in lean. Ne gre le za ustvarjanje novih idej (inovacij), temveč tudi njihovo uresničevanje. Sistem Simplexity naj postane del našega dela danes, jutri in tudi dan za tem, vse z namenom pridobiti in obdržati konkurenčnost organizacije.

Usklajena povezanost

Moč Simplex sistema je v povezavi sposobnosti, procesa kreativnega reševanja problemov in stila (profila) zaposlenih.

Sposobnost

Sposobnost ustvarjalnega in analitičnega razmišljanja (vedeti kdaj uporabiti katero in ju ne mešati med seboj).

Proces

Proces kreativnega reševanja problemov (združuje tri faze in se od že znanih metod razlikuje predvsem po aktivnem iskanju in določanju novih problemov oziroma izzivov, ter velikem procentu uresničenih).

Stili

Stili (profili) zaposlenih, ki sodelujejo pri iskanju inovativnih rešitev. Najučinkovitejše so tiste skupine, ki združujejo vse štiri osnovne profile.

Vsakdo ima svojo lastno kombinacijo kreativnih stilov.

Vsi štirje profili so enako pomembni za proces kreativnega reševanja problemov.

Generator

Kreira možnosti v obliki vrste novih problemov in priložnosti.

Povezovalec

Kreira možnosti v razumevanju problemov in priložnosti ter dobrih idejah za njihovo rešitev.

Optimizator

Kreira možnosti v prevedbi idej v praktične rešitve in postavljanju učinkovitega plana uvedbe rešitev.

Izvajalec

Kreira možnosti v prevedbi idej v praktične rešitve in postavljanju učinkovitega plana uvedbe rešitev.