NETS EXCELLENCE - ADVANCED

NETS EXCELLENCE CERTIFIKATI temeljijo na sodelovanju NETS kot partnerske organizacije EFQM po novem modelu, nosilcem licence za treniranje in svetovanje v Sloveniji v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, javna agencija.

ADVANCED nivo

Nivo samoocene je primeren za organizacije, ki so že izvedle svojo samooceno po EFQM na BASIC nivoju in želijo poglobiti svoje poznavanje modela ter nadgraditi svojo samooceno po modelu EFQM 2020.

Cilj je, da organizacija opredeli vse svoje pristope in rezultate v okviru posameznih meril modela EFQM, ki deluje na principu trajnostnih rešitev, hkrati jih oceni po posameznih elementih RADAR-ja. Pomemben cilj so tudi prepoznane prednosti in priložnosti organizacije, ki nakazujejo, kje naj se organizacija izboljšuje.

Nivo je zasnovan tako, da lahko istočasno na delavnicah sodelujejo 2 ali 3 organizacije, ki si lahko tokom delavnic med seboj izmenjujejo svoje dobre prakse. S tem se učijo druga od druge. Ni nujno, da so organizacije iz iste panoge. Smernice v obliki dobrih praks so podane na nivoju posameznega merila modela EFQM. Pristopi in rezultati so podani in kasneje ocenjeni na nivoju merila. Ocena pristopov in rezultatov v okviru merila je podana po elementih RADAR-ja.

Izdelek je management dokument organizacije, ki že lahko predstavlja dobro osnovo za izdelavo strateških usmeritev in presojo namena organizacije, kar je zelo pogosto resno vprašanje organizacije.
"CERTIFICATE ADVANCED" je prejela: