Sodelujemo v mednarodnem projektu Connect SME Plus

Pospeševanje internacionalizacije obmejnih malih in srednjih podjetij s potencialom za inovacije in rast

 

V okviru projekta bo podjetje NETS, d.o.o. skupaj s partnerji pomagalo perifernim malim in srednje velikim podjetjem okrepiti čezmejno in globalno poslovno povezljivost. Z odpravljanjem ključnih ovir, s katerimi se soočajo obmejna MSP, bodo mala in srednje velika podjetja ozaveščena o pomenu internacionalizacije, do 60 (do 30 na slovenski strani meje in do 30 na avstrijski) pa jih bo usposobljenih za uspešno čezmejno in mednarodno poslovanje.

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami na področju poslovne odličnosti, kakovosti, optimizacije poslovanja in IT orodij, bo NETS skrbel za usposabljanje MSP-jev na področju kakovosti, inovativnosti in odličnosti.

Partnerji pri projektu so še:

Več o projektu je objavljeno na uradni spletni strani projekta.