DNA 2.4.6

Vse spremembe v tej verziji

Splošno

Odpravljeni hrošči
  • Pri obdelavi nekaterih mailov pride do napake

Dokumenti

Novosti in izboljšave
  • Dokument naj bo možno podvojiti
  • Možno spremeniti naziv dokumenta med spremeni lastnosti
Odpravljeni hrošči
  • Sortiranje dokumentov po šifri znotraj mape ne deluje pravilno
  • Polje "Privzete organizacijske enote" na vrstah akcij/dokumentov je prazno, čeprav je nastavljena vsaj ena org. enota

Sestanki

Odpravljeni hrošči
  • Če zapisnik sestanka še ni potrjen od vseh udeležencev, ga je pa potrdil vodja, naj se vodji prikazuje rumena ikona
  • "Potrdi sestanek" se vidi tudi, če ni označeno "Potrditev zapisnika"

Tveganja

Odpravljeni hrošči
  • DNA obvešča o poteku ocene tveganja tudi za umaknjene verzije procesov

Ostale verzije

Prikaži vse