Release notes

DNA 3.0.1

Manjša verzija, primarno namenjena popravkom hroščev.
več

DNA 3.0.0

Velika novost te verzije je nova mobilna verzija DNA, ki zdaj omogoča ogromno funkcionalnosti, kadar DNA odpremo na telefonu ali tablici. Do mobilne…
več

DNA 2.4.6

Možnost podvojitve dokumenta, spremembe naziva dokumenta in odpravljeni hrošči
več

DNA 2.4.5

Sodelujoči naj akcijo, ki zamuja, na "Moji strani" vidi kot zeleno - rdečo vidita samo naročnik in nosilec / Sestanek naj postane potrjen,…
več

DNA 2.4.4

Različico procesa naj bo možno spremeniti v samostojni proces / Ob pošiljanju zapisnika naj bo možno pripeti tudi priponke sestanka...
več

DNA 2.4.3

Pri mapah naj se naziva ne da prevajati / Če se na sestanku z videoklicem zamenjata osebi na vlogah vodja/zapisnikar, naj se pravice…
več

DNA 2.4.2

Možnost izvedbe FMEA analize na procesu / Za nekatere že seznanjene bi rad označil, da se morajo ponovno seznaniti z dokumentom...
več

DNA 2.4.1

Sinhroniziranje dokumenta v več DNAjev naenkrat (povezovanje DNAjev) / Komentar naj bo možno shraniti kot osnutek...
več

DNA 2.4.0

Izvoz FMEA analize, izboljšave tehnoloških procesov, različice procesov, integracija video klica...
več

DNA 2.3.6

Kot vsebino dokumenta naj bo možno nastaviti PDF obrazec. Dokument naj bo možno povezati z osebo. Kot predlogo dokumenta naj bo možno nastaviti…
več