DNA 2.4.3

Vse spremembe v tej verziji

Splošno

Izboljšave
  • Po entitetah po meri naj bo tudi možno iskati in jih dodajati kot povezave na ostale objekte
  • Izboljšan prikaz menija ob odpiranju podmenija, ki je skrit pod spodnjim robom ekrana

Administracija

Izboljšave
  • Sporočila ločiti na e-maile in tok dogodkov, ter polepšati izpis

Dokumenti

Izboljšave
  • Pri mapah naj se naziva ne da prevajati
Odpravljeni hrošči
  • Obdelava v nekaterih primerih ne najde prejšnje verzije dokumenta, ki jo je potrebno umakniti
  • Če uporabnik ne vidi zadnje verzije dokumenta, ne more gledati, niti dodajati komentarjev na prejšnje verzije

Vprašalniki

Izboljšave
  • Gumb “Nazaj v pripravo” pri vprašalnikih premakni v meni “Več”

Sestanki

Izboljšave
  • Sprememba načina avtentikacije za video klic
  • Če se na sestanku z videoklicem zamenjata osebi na vlogah vodja/zapisnikar, naj se pravice ustrezno posodobijo tudi v MiTeam

Ostale verzije

Prikaži vse