DNA 2.4.0

Vse spremembe v tej verziji

Novosti

 • Izvoz potrdil o uspešno opravljenem izobraževanju za vse prijavljene na terminu
 • Vstavljanje logotipa podjetja v dokument preko merge polj
 • Izvoz tabele procesa, kjer so podprocesi zamenjani z njihovimi opravili
 • Izvoz FMEA analize
 • Dopolniti tveganja na procesu z rubrikami, ki manjkajo glede na FMEA analizo
 • Izvoz kontrolnega plana procesa
 • Dopolniti izpis procesa v PDF s karakteristikami in napravami/orodji (kot je v tabeli procesa)
 • Na moji strani bi rad videl aktivne projekte, kjer sodelujem
 • Pri menjavi vrste naj bo možno obdržati obstoječo šifro
 • Pri dodajanju povezav z drugimi pristopi/rezultati dodati pred naziv še šifro merila
 • Integracija DNA – MiTeam
 • Povezava do videoklica naj bo bolj očitna
 • Pri izbiri oseb v filtrih orodja za zamenjavo oseb na vlogah, naj se vidi tudi njihovo delovno mesto
 • Možen izvoz le glave FMEA analize in kontrolnega plana
 • Pri tehnoloških procesih naj se povezave v izvozu procesa izvozijo le kot šifre dokumentov
 • Obstoječ tehnološki proces naj bo možno proglasiti kot različico nekega drugega tehnološkega procesa
 • Puščice v smeri zapisa spremeni tako, da bodo v zaporedju -> zapis ->
 • Pri izbiranju executorjev (npr. izvajalci na opravilih procesov itd.) naj bo možno izbrati tudi org. enoto
 • Na potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu je treba skriti polja za potrdilo o izobraževanju (interno, kategorija znanj …)
 • Izpiši naziv OE pri “delovnem mestu v enoti”
 • V dokument je mogoče izpisati tudi delovno mesto skrbnika in solastnikov
 • Ponekod bi v seznamu rad videl ali ima zapis priponke (predloge, zapisi, vrste dokumentov)
 • Možen izbris napačnega vnosa osebe direktno iz termina
 • Tehnološki proces 1. verzije je možno spremeniti v naslednjo verzijo kateregakoli drugega dokumenta
 • Prikaz help texta pri ocenjevanju vpliva tveganja
 • Ocene tveganj glavnega procesa, naj se prikazujejo tudi na različicah procesa
 • Sistemsko orodje – Dodajanje executorja na seznanjenost dokumentov
 • Vizualna oznaka kadar gre za zastarelo različico procesa (glavni proces je objavljen kasneje kot različica)
 • Možnost izbire karakteristik opravila
 • Na opravilu naj bo možno izbrati lokacijo izvajanja opravila
 • Forma za dodajanje nove različice procesa (lahko izbereš obstoječo različico, kar pomeni, da iz nje prekopira vse lastnosti)
 • Na procesu naj bo možno izbrati, ali ima proces različice
 • Pri dodajanju karakteristik na opravilo, naj bo omogočeno hitro dodajanje manjkajočih zapisov v šifrante
 • Tehnološke procese na meniju ločiti od ostalih procesov

Izboljšave

 • Moja stran je sestavljena iz treh stolpcev
 • Pri izvozu procesa naj bo vsako opravilo prelomljeno čez več strani le, če je preveliko za 1 stran
 • Ob urejanju opravila procesa naj bo možno ustvariti novo tveganje
 • Med akcijami/sestanki/dokumenti podjetja naj se vidi tudi tiste, ki so del projekta izbranega podjetja
 • Na terminu izobraževanja naj se statusi prijav razlikujejo po barvah
 • Izvoz kontrolnega plana in FMEA analize z vsemi opravili iz podprocesov

Odpravljeni hrošči

 • Na GUI-ju ne morem izbrati ure pred 6:00
 • Če je proces zelo dolg pride do tega, da ga na koncu odreže
 • Ko preimenujem opravilo v šifrantu, se pri odpiranju diagrama (bpmn-js in Activiti) vidi še stari naziv

Ostale verzije

Prikaži vse