DNA 2.4.2

Vse spremembe v tej verziji

Splošno

Izboljšave
  • Grafe na namizjih bi rad prenesel kot slike
  • Deleže tortnega diagrama manjše od 5% združi v 1 del

Dokumenti

Izboljšave
  • Za nekatere že seznanjene bi rad označil, da se morajo ponovno seznaniti z dokumentom
Odpravljeni hrošči
  • Obdelava “Ponovni poziv k seznanitvi” obvešča tudi o pretečenih dokumentih

Procesi

Izboljšave
  • Možnost izvedbe FMEA analize na procesu
  • Na teh. proces dodati polje, kjer lahko izbereš vrednosti posebnih karakteristik, ki gredo potem v izpis
  • Na karakteristiko tehnološkega procesa dodati zadolženega

Sestanki

Izboljšave
  • V nastavitve za videoklic dodaj opcijo, da se videoklic za vodjo/zapisnikarja odpre v “polnem načinu”

Ostale verzije

Prikaži vse