Procesni pristop – modna muha ali uporabna znanost?

Zgodi se, da v dobrem slovenskem podjetju v želji, da bi sledili mednarodnim smernicam glede procesnega pristopa, zaposlijo osebo, ki se bo ukvarjala s procesi. Nakar ta oseba pripelje v firmo tudi IT podporo, ki jo zna uporabljati samo ta oseba (kajti licence so drage). Dalje traja dve leti, da procese postavi v IT sistem, ki pa ni povezan z ostalimi deli podjetja. Zdaj se bo to podjetje začelo povezovati z drugim, tega pa procesi niso predvideli, saj je ta odločitev padla nenadejano, hitro. Res je, da so srce delovanja podjetja njegovi procesi.

Najboljša podjetja v svetu stalno spremljajo in posodabljajo svoje ključne procese:

Vendar pa mora potekati procesni pristop le kot podpora vsem ostalim dejavnostim podjetja. Zaposleni morajo razumeti in znati uporabljati procesni pristop. Da pa je to mogoče spremljati s strani vodstva in zaposlenih, mora biti dobra IT podpora, ki pa lahko deluje le v sistemu celotnega poslovanja podjetja (ne le z nekaj licencami). Naša aplikativna podpora s svetovanjem bo omogočila tako popis procesov kakor tudi njihovo operativno vodenje in spremljanje. Vse aktivnosti podjetja bodo rezultirale v procesih, vodstvo pa bo zaradi vseh povezanih aktivnosti imelo pregled »on line«, kdaj pride do odstopanj. Zaposleni bodo dostopali do procesov enostavno, ves čas bodo na tekočem, kaj je za njih novega, s čim se morajo seznaniti, lahko pa bodo hitro oddajali ideje. Vodstvo podjetja bo imelo v vsakem trenutku na razpolago vsa podvajanja in slepe poti, če je to vsebinsko in IT dobro podprto. Ker današnji svet sili podjetja k večji racionalizaciji poslovanja in posledično k tesnejšemu sodelovanju, je treba poslovne procese gledati celovito – tudi izven lastnega podjetja. Po drugi strani je vedno več primerov, ko v poslovnem procesu znotraj podjetja sodelujejo različne interesne skupine udeležencev,, kot so dobavitelji, partnerji, podizvajalci in drugi. V ta namen je opis organizacijske strukture podjetja in njegove okolice fleksibilen in podpira definicijo poljubnega načina organiziranosti.