Ustanovitev združenja CMNET

11-1

Osem svetovalnih organizacij se je povezalo v združenje CMNET (Change Management Network) z namenom doseganja kritične mase znanja za večje projekte in enotnega nastopa najprej doma in nato v tujini.
Ustanovitelji so (v oklepaju so navedeni predstavniki organizacij):

  • Benco d.o.o. (Janez Benčina),
  • FOŠ Novo mesto (doc.dr. Boris Bukovec),
  • Inova consulting d.o.o. (dr. Brane Semolič),
  • Jože Makoter s.p. (Jože Makoter),
  • Loma consulting d.o.o. (Franci Pušenjak),
  • MILIEU d.o.o. (mag. Lado Bukvič),
  • NETS d.o.o. (mag. Uroš Gunčar),
  • Racio razvoj d.o.o. (mag. Karmen Gorišek).