Usposabljanje za ocenjevalce PRSPO o novostih modela EFQM 2010 in Approach 2005+

Marca in aprila 2011 je bilo za potrebe prilagoditve novostim v okviru ocenjevanja za državno nagrado za poslovno odličnost PRSPO 2011 izvedenih 5 delavnic usposabljanj za ocenjevalce po evropskem modelu odličnosti EFQM, ki ocenjujejo v okviru postopka PRSPO.

Na izobraževanju sta predavala mag. Karmen Kern Pipan in mag. Uroš Gunčar, evropska ocenjevalca in mednarodno akreditirana predavatelja po modelu EFQM.

9-2

9-1