Usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM junij 2020

V podjetju NETS bomo 22. in 23. junija izvedli izobraževanje za EAT (EFQM assessor training). Delavnica je osnova za širjenje kulture izjemne odličnosti. Udeleženci bodo spoznali nov model EFQM in na konkretnem primeru izvedli oceno in prejeli oceno za uspešno opravljeno delavnico.

Delavnico bo vodil mag. Uroš Gunčar, ki je mednarodni ocenjevalec in trener po modelu EFQM.

EAT licenčni seminar bo potekal med 9. in 17. uro, v prostorih RC IKT Kranj, Ljubljanska cesta 24 G.
Med 12. in 13. uro pa bo čas za kosilo.
Delavnica bo potekala na primeru, vključevala bo sedanjo vključenost kriznih razmer, ki zahtevajo vodenje v teh zahtevnih časih, ko je potrebno na vsak dejavnik gledati drugače. Primer na katerem bomo delali, omogoča delo v teh časih, posebej delovanje v času globalne krize. Na ta način podjetje razvije načine delovanja, kot preusmerjanje, spremembe strategije, kot iskanje možnosti tam, kjer jih v preteklosti niso videli.
Novi model posebej poudarja elemente delovanja v mednarodnem in domačem okolju. 
 
Cena je 670 € plus DDV. Podjetje z več kot 15 zaposlenih je upravičen do vavčerja.

Podjete NETS je trenutno edini licencirani svetovalec za to področje v Sloveniji, z letom 2020 pa smo postali partner SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju SPIRIT), za izvajanje izobraževanja za ocenjevalce po modelu odličnosti. SPIRIT je z letom 2019 prevzel vse ključne naloge za razvoj in širjenje zavedanja, da se organizacije samoocenjujejo ter na podlagi ocene stanja postavljajo nove cilje. Pri tem deluje skladno s Strategijo Republike Slovenije za poslovno odličnost.

Zavedamo se, da bodo le močna podjetja ostala v dobri kondiciji, pri čemer bodo k temu veliko pripomogla tudi znanja, ki jih imajo. Trenutno obdobje je tako dobra priložnost za vlaganje v izobrazbo zaposlenih.


Izjava udeleženke aprilske delavnice

Delavnica je bila vsebinsko izredno kompleksna, vendar lepo sistematično izpeljana na način, ki povezuje področja in ključne vsebine. Primerno vključevanje udeležencev, kar je zagotovilo tekoče spremljanje in aktivno vključenost. Vzdušje je bilo primerno sproščeno, kar je pripomoglo k visoki produktivnosti zaradi neprekinjene vključenosti vseh udeležencev. Povratne informacije in usmeritve tekom celotnega procesa pa so mi dale možnost boljšega razumevanja in takojšnjega popravka pri izvajanju. Je bilo naporno, a bi lahko še trajalo dlje.

– Špela Redjko, področni podsekretar, SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ostale izjave si lahko preberete tukaj.


Na izobraževanje se lahko prijavite tukaj.