Usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM

V podjetju NETS smo 14. in 15. aprila izvedli izobraževanje za EAT (EFQM assessor training). Delavnica, ki je zaradi trenutnih razmer v celoti potekala preko spleta, je osnova za širjenje kulture izjemne odličnosti. Udeleženci so spoznali nov model EFQM in na konkretnem primeru izvedli oceno. Za uspešno opravljeno delavnico so udeleženci prejeli certifikat.

Delavnico je vodil mag. Uroš Gunčar, ki je mednarodni ocenjevalec in trener po modelu EFQM. Podjete NETS je trenutno edini licencirani svetovalec za to področje v Sloveniji, z letom 2020 pa smo postali partner SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju SPIRIT), za izvajanje izobraževanja za ocenjevalce po modelu odličnosti.

SPIRIT je z letom 2019 prevzel vse ključne naloge za razvoj in širjenje zavedanja, da se organizacije samoocenjujejo ter na podlagi ocene stanja postavljajo nove cilje. Pri tem deluje skladno s Strategijo Republike Slovenije za poslovno odličnost.

Zavedamo se, da bodo le močna podjetja ostala v dobri kondiciji, pri čemer bodo k temu veliko pripomogla tudi znanja, ki jih imajo. Trenutno obdobje je tako dobra priložnost za vlaganje v izobrazbo zaposlenih.


Izjave udeležencev

Delavnica je bila vsebinsko izredno kompleksna, vendar lepo sistematično izpeljana na način, ki povezuje področja in ključne vsebine. Primerno vključevanje udeležencev, kar je zagotovilo tekoče spremljanje in aktivno vključenost. Vzdušje je bilo primerno sproščeno, kar je pripomoglo k visoki produktivnosti zaradi neprekinjene vključenosti vseh udeležencev. Povratne informacije in usmeritve tekom celotnega procesa pa so mi dale možnost boljšega razumevanja in takojšnjega popravka pri izvajanju. Je bilo naporno, a bi lahko še trajalo dlje.

– Špela Redjko, področni podsekretar, SPIRIT Slovenija, javna agencija


Čeprav delavnica strnjena v dveh dneh, ne gre mimo pohvale glede organiziranosti, pristopa in visokega edukativnega pristopa organizatorjev ter vodje usposabljanja, mag. U. Gunčarja. Seveda je izredno težko strniti tako širok obseg znanja v dva delovna dneva, vendar se je vodja usposabljanja izredno trudil ter potrudil. Prenos znanja, pozitivna naravnanost, motivacija, način prenosa ter izražanja – vse vrhunsko. Ne samo, da je uspel izvesti/predati znanje in veščine, v vsakem trenutku je prav vse akterje znal vplesti v dogajanje ( ne samo skozi timske delavnice ) in neposredno proaktivnost s svojim znanjem, pozornostjo ter sproščenostjo. Nenazadnje tudi s konstruktivnim ter s predvsem realnim ocenjevanjem ( kritikami, pripombami, pozitivnimi provokacijami ), ki slušateljem ni vsakič po godu, je dosegel visok nivo intenzivnosti dvodnevnega usposabljanja ter efekt, na podlagi menim, da smo prav vsi udeleženci pridobili še več znanja, kot bi ga sicer. Veseli me, da je bil v vsakem trenutku odziven in na pravi način poučen – v neposredno čast pa tudi, da smo takšnega vodjo usposabljanja lahko slišali, kar izhaja iz številnih dobrih praks pri katerih je neposredno sodeloval bodisi kot ocenjevalec, bodisi kot presojevalec – kilometrina !!! Čeprav smo bili rahlo hendikepirani v smislu udeležbe preko videokonference – nedvomno velika razlika v primerjavi z delavnico, ko so udeleženci lahko skupaj – tega ni bilo čutiti niti za trenutek. Zelo dobra izkušnja in osnova za nadaljevanje tovrstnih dogodkov / webinarjev tudi v bodoče.

– Edo Ališič, POSLI E.M.A., E. Ališič s.p.


Delavnica je bila odlično izpeljana, konstruktivna, timsko naravnana, aktivna, intenzivna. Izvajalec ima veliko izkušenj, ki jih je zanimivo prenašal na učečo skupino.

– Maja Zalokar, ravnateljica, B&B, d.o.o.


Predavatelj je vsebino podal tudi z velikim poudarkom na praktičnih primerih in primerih iz njegovih izkušenj. Rezultate omenjenih znanja je usmerjevalno preverjal tudi na delavnicah. Zelo mi je bilo všeč da je izdelke kritično komentiral in podal konstruktivno kritiko, da smo lahko iz delavnice v delavnico izdelovali kvalitetnejše izdelke.

– Dominik Ovniček, direktor projektov, Elektro Gorenjska