Pristop k digitalizaciji poslovanja s pomočjo popisa procesov

Uroš Gunčar profilna slika

Direktor podjetja NETS, Uroš Gunčar je v intervjuju za Finance razložil pomembnost
upravljanja poslovnih procesov in kakšne priložnosti nam omogočajo procesne izboljšave.

Z dobro oblikovanimi procesi podjetja postajajo uspešnejša. Udeleženci v procesu morajo
dobro razumeti svoje vloge in informacije, da lahko izvajajo svoje delo uspešno in usklajeno
z drugimi.

V podjetjih je ključna usmeritev v 20 odstotkov vseh procesov.
Prvi korak je natančen popis procesov, nato pa je potrebno procese redno prilagajati
glede na razmere na trgu, reorganizacije, pripojitve, združitve in podobne dogodke.
Proces mora imeti jasno hrbtenico, ki pove, kje je začetek procesa, kaj je njegovo bistvo
oziroma smisel in kje se proces konča.

Da procesom lahko izmerimo izmerimo učinkovitost jim je potrebno določiti tudi sistem
merjenja uspešnosti in učinkovitosti v obliki KPI. Obvladovati je potrebno tudi tveganja
v procesu.  In ne nazadnje, proces in udeleženci v procesu morajo delovati in biti
skladni z zakonodajo in drugo regulativo.

Z rešitvijo aplikacije DNA podjetjem naredi živi organizem, saj omogoča organizacijo procesov,
enostavno in učinkovito oceno tveganja in skladnost procesov.

Za 10 odstotkov je manj administracije in velik prihranek časa zaposlenih.
Vidi se, kdo dela, kdo je preobremenjen. Največ pa organizacija pridobi z modernimi pristopi
ter stalno pripravljenostjo in proaktivnostjo.

Intervjiu objavljen v Financah si lahko preberete tukaj.

Popis procesov je lahko zelo dober pristop k digitalizaciji poslovanja