Orodje, ki pomaga vrniti in utrditi položaj vodjem sistemov kakovosti

Pozdrav,

Včeraj smo bili, s strani zunanjih presojevalcev, na naši presoji SVK ISO 9001:2008 vsi skupaj za skupno delo zelo pohvaljeni.  Pohvala je bila dana tako za naš način obvladovanja sistema ter njegovo “življenje” in vpetost na ravni celotnega podjetja, kot tudi informacijsko podporo, ki nam jo zagotavlja DNA.

Na poti proti novim zmagam en lep vikend vsem

je bila zahvala enega od naših kupcev. 

Vsaka pohvala nam da voljo za naprej!

V več kot 20. letih delovanja se je na področju svetovanja marsikaj spremenilo. Spomnim se mojih prvih projektov. Šlo je počasi, delali smo s papirji. Delo je teklo s pomočjo delovnih ur zaposlenih in veliko časa smo potrebovali za rutinske postopke. Kakovost je bila pomembna za delovanje dobrega podjetja in tudi kot marketinška poteza. Vodje sistemov kakovosti so imeli težo v podjetju.

Spremembe so vedno del življenja, tudi v podjetjih. Največ so jih v zadnjih letih naredile spremembe lastništva, ki pa so dale poudarek finančnim transakcijam. Direktorji so se veliko ukvarjali s finančnim prestrukturiranjem. Zaslužki se niso mogli primerjati z zaslužki pri zmanjševanju stroškov, kasneje pa so iz tega nastale enormne izgube.

Časi so se sedaj spremenili. Spet pridobivajo na teži tisti direktorji, ki so usmerjeni v delo, izboljševanje in spremembe. Spet je postala pomembna strokovnost. Človek in njegovo delo ponovno pridobiva na ugledu.

Močna je postala informatika. Informacijska znanost je prinesla nove priložnosti za vodje, ki se želijo dokazati, ali pa tiste, ki so do sedaj bili v senci dobičkov iz naslova financiranja.

Naredili smo analizo med najboljšimi slovenskimi podjetji (obiskali smo jih okoli 100). Podjetja, ki so dobra, imajo vzpostavljene različne sisteme vodenja. Vsaka panoga ima še posebne zahteve in skoraj ne najdemo slovenskega podjetja, ki dela na tujih trgih, da ne bi imel vpeljanih standardov, večino tudi certificiranih. Zdaj je kakovost postala spet zelo pomembna kategorija. Tokrat z roko v roki z informatiko.

Selection_017

 

Pregledali smo sisteme podpore vodenju kakovosti. Večini je skupno to, da so premalo vključeni in povezani z ostalimi IT aplikacijami. Včasih delujejo čisto zase, tu in tam pa so povezani, vendar ne celovito. Redko omogočajo presojo sistema in poslovnika preko IT sistema. Kakovost pa naj bi bila celovit sistem, kakovost je del vodenja. Kot taka naj bi sledila vsem razvojnim korakom IT sistemov za vodenje.

Selection_018

Prav zato smo našo aplikacijo imenovali DNA, kajti želimo, da je to osnovni kodni zapis delovanja podjetja, da je vezni člen med vsemi deli poslovanja. Zamišljen je kot centralna vstopna točka v podjetju, ki povezuje znanje, organiziranost podjetja ter operativno vodenje. Možno je dodati povezave na obstoječe aplikacije podjetja, s čemer lahko postane centralna vstopna točka za vsakega zaposlenega.

Aplikacija da možnost, da si vodje kakovosti spet utrdijo svoj položaj v podjetju. Je orodje, ki bo vrnilo ugled vodjem sistemov, saj bodo imeli vse potrebne informacije na dosegu roke, ne bo jih potrebno iskati drugje. Na ta način bodo vodje sistemov postali za upravo spet nepogrešljivi.