Ocenjevanje Recognize for Excellence (R4E) po pristopu 2005+

Uroš Gunčar tokrat v ekipi evropskih ocenjevalcev, ki je izvedla ocenjevanje Recognize for Excellence (R4E) po pristopu 2005+. Ministrstvo za Finance Republike Slovaške (MF SR). MF SR se je podalo na pot odličnosti že leta 2003 in so zgled ostalim vladnim inštitucijam na Slovaškem ter tudi v Evropi. Veljajo za pionirja v uvajanju novosti v javni sektor na številnih področjih.

Pristop 2005+ zahteva večjo usposobljenost ocenjevalcev kot klasičen pristop. Vloga je krajša in so pristopi le našteti (ponekod tudi na kratko opisani). Zato morajo ocenjevalci skozi obisk na lokaciji spoznati organizacijo ter oblikovati prednosti ter priložnosti za izboljšave. Pri tem jim je vloga le v delno pomoč. Zanesti se morajo na svoje sposobnosti prepoznavanja ključnih stvari v organizaciji. Dobre priprave na obisk in dobro vodeni intervjuji so osnova uspešno izvedene ocene.

Ocena je poslovna skrivnost Ministrstva a naj poudarim izredno uspešno vodenje Ministrstva, ki se čuti na vseh nivojih.

7-1