Mag. Uroš Gunčar je vodil usposabljanje za osnove modela EFQM in izvedbo samoocene po metodi BEM

Na Gospodarski zbornici Slovenije je v obdobju od 19. 9. 2019 do 7. 11. 2019 potekalo brezplačno usposabljanje za uvajanje poslovne odličnosti v podjetja. Mag. Uroš Gunčar je v dveh terminih izvedel dva sklopa štirih delavnic. Program usposabljanja je bil naslednji:

 • 1. delavnica – Spoznavanje modela EFQM
 • 2. delavnica – Tehnike za samooceno in priprava na samooceno
  • v času do 3. delavnice: izdelava samoocene po izbrani metodi v posameznem podjetju
 • 3. delavnica – Predstavitev samoocene in načrt za izvedbo izboljšav
  • v času do 4. delavnice: izvedba aktivnosti za izboljšave na izbranih področjih v posameznem podjetju
 • 4. delavnica – Obravnava izvedenih aktivnosti za izboljšave in izkušenje pri uvajanju modela poslovne odličnosti

Za nami je zadnja delavnica – usposabljanje za uvajanje poslovne odličnosti v podjetja. Model EFQM nam je predstavil Uroš Gunčar iz podjetja NETS, najboljši ocenjevalec v slovenskem prostoru, prepoznaven tudi na evropskem parketu. Delavnice so presegle moje pričakovanje. Zahvala gre predavatelju, ki je z nami nesebično delil svoje znanje, bogate izkušnje, življenjske modrosti,… Občudovanja vreden je njegov pogled na svet, kako pri poslovanju izhaja iz zakonitostih narave.

Predavatelj se je na delavnicah osredotočil na bistvo, torej na:

 • učenje oblikovanja ustreznih pristopov, učinkovitih kazalnikov v podjetju ter potrebi po iskanju primernih povezav med njimi;
 • naučili smo se rangirati zbrane predloge glede na nujnost oz. pomembnost teh v podjetju;
 • predstavljeni model ADKAR je koristen tudi v zasebnem življenju in ne le na delovnem mestu;
 • spoznali smo temeljne razlike med obstoječim modelom EFQM 2013 in novim modelom EFQM 2019;
 • pokukali smo tudi v večnamensko aplikacijo DNA.

Med udeleženci delavnic (navsezadnje smo skupaj preživeli 4 dni) se je razvila sinergija, s tem potreba po poimenovanju skupine »PREBOJNIKOV«. Padla je zaobljuba, da se ponovno srečamo na kakšnem manj formalnem srečanju, kjer nam bo Uroš dovolil razživeti našo hudomušnost.

Gordana Mikunovič