Konferenca RISK 2016

Konferenca je potekala 25. oktobra na Ljubljanskem gradu. Namenjena je bila predstavitvi različnih praktičnih pristopov k managementu tveganj in managementu poslovnih procesov v organizacijskih okoljih. Uroš Gunčar je nastopil s prispevkom Procesi in tveganja v Industriji 4.0. (www.konferenca-risk.si ali www.konferenca-mpp.si ).

Kaj imajo skupnega ISO 9001:2015, model EFQM in Industrija 4.0? Modele procesov, izdelkov, storitev in z njimi povezana tveganja. Današnji čas pa zahteva, da je vse skupaj ned seboj povezano v digitalnem okolju.

Učinkovita rešitev za to povezavo je DNA, ki omogoča, da vsaka organizacija jasno opredeli svoje delovanje skozi učinkovito dokumentiranje procesov. V DNA dokumentirani procesi postanejo »živi« in podajajo tudi povezavo z vsemi operativnimi aplikacijami, spletom, tveganji kot tudi kazalniki uspeha in učinkovitosti. Z drugimi besedami procesi v DNA podajajo genski zapis delovanja organizacije (https://www.nets.si/dna/).