DNA v zdravstvu

Zdravstvo v Sloveniji se primarno srečuje z dvema pomembnima izzivoma:

  • pravočasno in uspešno zdravljenje
  • uspešno in učinkovito vodenje

Uspešno izvajanje zdravljenja poleg ustreznega kadra pogojuje tudi, da imajo zdravniki in drugo osebje v realnem času dostop do podatkov o pacientu, analizah, opremi, najboljših praksah in novih tehnologijah. Pomembno je tudi, da lahko zdravniki svoj čas porabijo na učinkovit način – s pacienti in ne za birokracijo. To je moč zagotoviti z avtomatizacijo administrativnega dela.

Uspešno in učinkovito vodenje zdravstvenih ustanov je v veliki meri pogojeno  s poznavanjem in spremljanjem ustreznih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti:

  • uspešnost zdravljenja, poraba zdravil, obremenitev (zasedenost) kadra, čakalne vrste
  • poraba zdravil, nabava in cene
  • kje so storitve v redu plačane, kje preveč, kje premalo

Te kazalnike je nujno spremljati tako na nivoju zdravstvene ustanove kot tudi nivoju primerjave z drugimi (znotraj sistema javnega zdravstva in navzven) in na nivoju celega sistema javnega zdravstva.

Če želimo imeti KPI-je, potrebne podatke in znanje na dosegu roke, je potrebno izpolniti dvoje: imeti jasno sliko procesov in povezati vse aplikacije med sabo.

S povezanimi aplikacijami je pretok informacij instanten in neoviran, z jasno sliko procesov lahko zanesljivo spremljamo uspešnost in učinkovitost procesov, potek klinične poti, mesta, kjer prihaja do problemov (izguba časa, kratki stiki pri prenosu informacij, tveganja) in temu primerno lažje in hitreje opazimo priložnosti za izboljšave.

Z aplikacijo DNA se je v praksi v zdravstvenih ustanovah pokazalo:

  • vodenje usposobljenosti zaposlenih in uvajanje (seznanjanje) zaposlenih z dokumentacijo, ki jo morajo poznati, je potekalo hitreje in učinkoviteje
  • zaposleni so prihranili na času, ki so ga sicer potrebovali za iskanje dokumentov in obveščanje zaposlenih o spremembah
  • aplikacija DNA se je izkazala kot izvrstno mesto za prenos najboljših praks
  • prihranek časa pri označevanju dokumentov, kadar je bil v ozadju povezan EKN
  • prihranek časa pri organizaciji in izvajanju sestankov