Digitalna strategija je ključni element za obstoj podjetja na trgu

strategija

Digitalna strategija je pomemben sestavni del poslovne strategije. Z njeno pripravo lahko v podjetju hitro pridete do številnih koristi.

  • Jasna opredelitev in dokumentiranje pomembnih poslovnih procesov v organizaciji (jasno opredeljena odgovornost za izvajanje procesov).
  • Povečanje urejenosti dokumentacije (hitro iskanje in sledljivost).
  • Povečanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja procesov merjeno skozi kazalnike uspešnosti in učinkovitosti (KPI) ter skozi sistem stalnih izboljšav v procesih.
  • Sistematično izboljševanje kakovosti storitev/izdelkov in s tem tudi večanje zadovoljstva strank.
  • Postavljen sistem obvladovanja tveganj v procesih.
  • Vse skupaj povečuje ugled organizacije.

 
Digitalna strategija zajema tri elemente:

  • oceno stanja na področju digitalizacije,
  • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
  • pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo.

 
V podjetju NETS smo pripravljeni ponuditi strokovno pomoč pri pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetja. Za vas bomo pripravili najboljšo digitalno strategijo, kjer upoštevamo obstoječe aplikacije in dodamo nove korake za izboljšavo.

Za posredovano strokovno pomoč lahko preko SPS prejmete tudi vavčer za pripravo digitalne strategije.

Pišite nam na resitve@nets.si in izvedeli boste podrobnosti.