Razvili novo spletno aplikacijo DNA

12-1

Razvili in stestirali smo novo spletno aplikacijo DNA. DNA pomaga podjetju pri vpeljavi procesnega pristopa, ureditvi dokumentov, vodenju sestankov, akcij, …
Je plod znanja zaposlenih v NETS. Dna je za podjetje, kar je vaš DNA za vas.

Kaj portal DNA ponuja?

 • Obvladovanje dokumentov v organizaciji:
  • Pregled nad vsemi dokumenti in njihovo medsebojno povezovanje
  • Upravljanje z življenjskim ciklom dokumentov (v pripravi, v odobritvi, odobren, objavljen, umaknjen) skupaj s podporo vsem verzijam dokumentov;
  • Obvladovano tiskanje kopij;
  • Omogoča učinkovito zaščito vsebine dokumentacije in dodeljevanje dostopnih pravic;
  • Enostaven vnos obstoječe dokumentacije (neposreden zajem MS Word dokumentov).
 • Pregled nad organizacijsko strukturo organizacije:
  • Pregled na organizacijskimi enotami v organizaciji;
  • Pregled nad vsemi zaposlenimi po različnih filtrih (organizacijske enote, delovna mesta, vloge, pooblastila);
  • Pregled nad opisom nalog/opravil po delovnih mestih (lahko v celoti podpira sistematizacijo);
  • Enostavno premeščanje zaposlenih med različnimi organizacijskimi enotami in delovnimi mesti (skladno z zakonodajo RS).
 • Podpira dokumentiranje poslovnih procesov procesov v več nivojih, njihovo medsebojno povezovanje. Učinkovito povezovanje procesov in ostale dokumentacije (skladno s standardi ISO9001:2008, ISO 14001, …):
  • Risanje procesov v DNA;
  • Povezovanje procesov z dokumentacijo podjetja in s spletom;
  • Direktna povezava opravil v procesih z opravili v sistematizaciji delovnih mest.
 • Obvladovanje sestankov v organizaciji:
  • Pregled nad različnimi vrstami sestankov in njihovo povezovanje z akcijami, reklamacijami;
  • Upravljanje z življenjskim ciklom sestankov (planiran, v pripravi, sklican, preklican, odprt, potrjen, zaključen).
 • Obvladovanje akcij (naloge, ukrepi, izboljšave, inovacije) v organizaciji
  • Pregled nad različnimi vrstami akcij in njihovo povezovanje s sestanki, z reklamacijami;
  • Upravljanje z življenjskim ciklom akcij (v pripravi, odprto, zaključeno, umaknjeno).
 • Hitra uvedba portala – na uporabnikovih računalnikih je potreben le spletni brskalnik.
 • Možnost gostovanja portala na našem strežniku.