Na voljo je nova (in izboljšana) verzija DNA

Če gostujete pri nas jo že uporabljate.

Kakšne novosti prinaša nova verzija?

Na začetku bo zagotovo najbolj opazna novost – naziv vašega podjetja zraven logotipa DNA.

13-1

Med dalj časa zaželenimi novostmi so seveda barve. Pred vrstico je nova celica – indikator, ki se obarva glede na trenutni status dokumenta, akcije ali sestanka.

13-2

13-3

13-4

Skupni statusi

13-5

Statusi na dokumentih

13-6

Statusi na akcijah

13-7

Statusi na sestankih

13-8

Novost v verziji 1.0.7 so tudi filtri na seznamih

Filtri na vseh glavnih seznamih – to so seznami do katerih se dostopa iz menija – razen na drevesnih pregledih (dokumenti, organizacijska struktura). Filtrirati se da po vseh poljih, pri datumskih se da izbirati obdobje, pri tistih ki so vezani na šifrant (npr.: delovna mesta na seznamu Zaposlenih in Udeležencev) se pokaže izbira iz šifranta. Če je glava stolpca Krepko poševna pomeni, da je filter aktiviran.

13-9

13-10

13-11

13-12

Potem pa nam dan polepšajo še – Poročila

Poročila so preproste ali pa zahtevnejše poizvedbe po bazi. Trenutno imate na voljo več v naprej definiranih poročil, ki se bodo sproti dopolnjevala. Če pa želite lahko novo vrsto poročila, ustvarite tudi sami.
Vsa poročila že imajo neke prednastavljene filtre (recimo: Seznam akcij prikaže samo akcije), ta izbor pa lahko še omejite z izbiro dodatnih filtrov, ki se vam prikažejo (vloga, oseba, status in pa datum nastanka akcije oz. drugega zapisa v bazi). Izpis poročila je graf ali seznam. Če je seznam, ga lahko tudi naložite na računalnik v CSV obliki (Besedilne datoteke z vrednostmi, ločenimi z vejicami (.csv), v katerih vejica (,) po navadi ločuje vsako polje besedila.). Seveda pa lahko vsa poročila (tako sezname kot grafe) tudi natisnete. Iz poročila lahko tudi ustvarite dokument, ki ga lahko objavite. Stara poročila pa lahko seveda tudi izbrišete.

13-13

13-14

13-15

13-16

13-17

Na koncu še dolgo pričakovani – Dnevnik

Zaenkrat še v zelo preprosti obliki poročila. Ker pa je dnevnik v osnovi poročilo, ga lahko filtrirate po osebi ali datumu nastanka zapisa v bazi. In seveda potem filtrirate še kot ostale glavne sezname.

13-18

Ostale opaznejše novosti pa so še:

  • Na moji strani lahko za prikaz izberete dodatne stolpce (recimo status) in po njih sortirate.
  • Možno je izbrati več nadrejenih dokumentov – dokument je lahko naenkrat v več mapah in ima hkrati več nadrejenih dokumentov. Tukaj je pa treba biti pozoren, če je dokument (recimo mu dokument 10) v isti mapi kot je njegov nadrejen dokument (recimo mu dokument 20), bo dokument 10 prikazan samo kot podrejen dokument dokumentu 20 in ne bo prikazan v mapi. Če je pa v drugi mapi bo pa prikazan na obeh mestih, torej kot podrejen dokument dokumentu 20 in v mapi.
  • Akcija “V koordinacijo” na dokumentu se je preimenovala v “V usklajevanje”.
  • Pri tiskanju procesov, se sedaj na koncu izpišejo še reference na celoten dokument.
  • Na dokumentu je polje “Opis” skrčeno, če so v njem manj kot štirje znaki (velja tudi za nevidne HTML znake).
  • Seveda pa smo odpravili še večino napak, ki ste nam jih prijavili.