DNA 2.3.6

Vse spremembe v tej verziji

Novosti

 • Na tveganja dodati nastavitev za privzeto trajanje ocene
 • Dokument naj bo možno povezati z osebo
 • Kot vsebino dokumenta naj bo možno nastaviti PDF obrazec
 • Ob prehodu iz objavljenega dokumenta nazaj v pripravo, naj bo obvezen vnos razloga
 • Kot predlogo dokumenta naj bo možno nastaviti tudi xlsx ali pptx
 • Na zaposleni osebi naj bo mogoče definirati emergency contact
 • Odstranitev kljukice “Tiskanje dovoljeno lastniku in solastnikom” na dokumentih
 • Pri prikazu opravil iz procesov v info točkah (delovnih mest, OE, oseb …) naj se privzeto prikažejo v vseh statusih procesov
 • Pri prikazu opravil iz procesov v info točkah (delovnih mest, OE, oseb …) naj bo možnost prikazati opise opravil namesto nazivov
 • V nastavitvah aplikacije naj bo možno nastaviti privzete lokalne nastavitve – Locale in privzeti jezik aplikacije
 • Po odobritvi dokumenta naj gre avtomatsko v status objavljen

Odpravljeni hrošči

 • Manjkajoči prevodi
 • Na tveganju ne prikaže akcije, ki je bila prožena s tveganja
 • Vrsta dokumenta se ne prikaže v jeziku, ki ga ima nastavljenega uporabnik
 • Koledar ne prikaže naziva sestanka
 • Na vrsti sestanka je nastavljena vloga, kdo lahko kreira določeno vrsto, vendar nekateri na tej vlogi ob kreiranju nimajo na izbiro izbrane vrste
 • Napaka pri obravnavi dohodnega emaila s potrditvijo udeležbe sestanka
 • V seznamu “Zgodovina” v info točki osebe pri nekaterih poljih ni izpisana labela, ampak le ključ prevoda

Ostale verzije

Prikaži vse