Posnetek video predstavitve “Presoja skladnosti poslovanja na primeru SALUS d.d. “EXPO 2020