Dan NETS 2017

Na letošnjem 4. srečanju strank, partnerjev, prijateljev in vseh, ki jih zanima delo in razvoj družbe NETS, smo gostili preko 70 udeležencev.

Iz področja zdravstva sta bili predstavljeni Pot do odličnosti zasebne klinike iz Luksemburga (Cabinet d’Orthodontie Becker & Associés – evropski finalist EFQM nagrade za odličnost in prejemnik nagrade »Dodana vrednost za odjemalce«) in ocenjevanje R4E verjetno najboljše poliklinike v Osrednji Aziji National Scientific Medical Reasearch Centre, Astana v Kazahstanu.

Peter Hvastja je predstavil dober primer celovitega popisa procesov v Energetiki Ljubljana.

Tema zdravstvo in procesi je pritegnila tudi pozornost ministrstva za zdravje; dogodka sta se udeležila državna sekretarka dr. Ana Medved in generalni sekretar mag. Mirko Stopar.

Udeleženi so izrazili mnenje, da smo dosegli velik napredek v razvoju in da je velika prednost samega dogodka, da pokažemo kako naše storitve lahko uporabijo v praksi.

 

Priznanja

Tudi letos smo podelili priznanja za najaktivnejše uporabnike in podjetja z največjim deležem aktivnih uporabnikov.

Priznanje za najaktivnejšega uporabnika oz. uporabnico so prejeli:

Katja Florjančič, BRCE d.o.o.

 

Nina Fink, ELEKTRO MARIBOR d.d.

Priznanje je v njenem imenu prevzel sodelavec Timotej Čelofiga.

 

Peter Hvastja – ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

 

Albina Zalar – SANOLABOR, d.d.

Priznanje je v njenem imenu prevzela sodelavka Mateja Mlakar.

 

Priznanje za podjetje z največjim deležem aktivnih uporabnikov so prejeli:

BRCE d.o.o.

Priznanje sta prevzela Tadej Brce in Nejc Pernuš.

 

Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

Priznanje je prevzel Matej Dolinar.

 

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

Priznanje sta prevzela Gregor Golja in Dušan Uršič.

 

Hvala, da ste bili z nami.