Priznanje za najaktivnejšo uporabnico je prejela Nuša Peklaj

Marljivost je treba nagraditi, zato podeljujemo tudi priznanje za najaktivnejšo uporabnico oziroma najaktivnejšega uporabnika. Letos si je priznanje zaslužila Nuša Peklaj iz podjetja  JP Vodovod-Kanalizacija.