Praznovanje 20 let NETS

Podjetje Nets d.o.o. se je v preteklosti pretežno ukvarjalo s svetovanjem za kakovost, poslovno odličnostjo in inovativnostjo. Pred 20. leti smo dobili zagon s prvim ISO standardom za storitveno podjetje v Sloveniji – v Hotelu Ribno!

V nadaljevanju smo s partnerskimi podjetji razvili IT podporo standardom kakovosti, vendar smo ugotovili, da nam partnerji ne sledijo v zahtevah, ki jih imajo podjetja v katerih smo svetovali. Sodobna podjetja želijo enostavne a poceni rešitve, brez uporabe licenc, vsako podjetje ima glede na svojo specifiko še posebne zahteve. Danes pomeni naše delovanje uspešno kombinacijo svetovanja (procesni pristop, poslovna odličnost in inovativnost) in spletne IT podpore za uspešnejše delovanje naših strank.

Aplikacija DNA

Aplikacija DNA omogoča, da po predlagani organizacijski shemi vodite vse aktivnosti, sestanke, dokumente ter s tem delovanje vsakega posameznika (koliko dela, kaj dela glede na njegove pristojnosti).

S tem programom omogočamo sledljivost navadni linijski organiziranosti, delo po oddelkih ali projektih. Iz tega se lahko nastavi enostaven pregled vseh dokumentov potrebnih za poslovnik, presoje po standardih kakovosti (glede na to katerim standardom podjetje sledi) in s tem delo naredi transparentno.

Vse je povezano s procesi, ki so danes ključni, da se vidi kje so v podjetju ozka grla, kje podvajanje. Podjetja, ki so tako podprta imajo najboljše izkoristke svojega človeškega, časovnega potenciala in potenciala vseh sredstev, za katere je potrebno zagotoviti vire npr. denarna sredstva. Najboljša podjetja v svetu se poslužujejo teh orodij.

Podjetje si nastavi svojo organizacijsko shemo, zaposlene lahko uvozimo ali jih dnevno sinhroniziramo z obstoječimi bazami, jim daste pravice in dolžnosti uporabe. Vodja, ki spremlja svoje zaposlene preko naše aplikacije bo v trenutku seznanjen z vsemi aktivnostmi, ki so odprte po posamezniku, kdo je močno obremenjen, kdo premalo in lahko naredi hitre spremembe, če bo ocenil, da je to potrebno (naprimer sprememba delovnega mesta, …).

Za čim boljši nadzor in vodenje operativnega dela v podjetju je v programsko rešitev dodano vodenje različnih vrst akcij in vodenje sestankov.

Za projektno vodenje smo aplikacijo še dodatno nadgradili.

Za nadzor nad delom je znotraj programskega paketa omogočeno izdelovanje različnih poročil, s katerimi je omogočeno spremljanje različnih trendov (uvoz kazalcev iz različnih aplikacij), postavitev in spremljanje kontrolnih točk. Podatki, ki so vključeni v poročila se lahko nahajajo tudi v vašem BI sistemu.

Vsi ti moduli so med seboj polno integrirani in omogočajo različne preglede in povezovanja.

Aplikacija je grajena modularno, kar pomeni, da je možno za potrebe stranke katero od standardnih funkcionalnosti prilagoditi in izvesti integracijo z obstoječimi sistemi.

Prednost podjetja je, da poleg aplikacije vzporedno nudimo tudi svetovanje.

Z današnjim dnem je aplikacija interaktivno povezljiva s pametnimi telefoni in tablicami, mi temu pravimo, da smo postal “mobilni”.

Na spletni strani GTV si lahko ogledate tudi kratek video z dogodka.