Nadgraditveni seminar za ocenjevalce PRSPO

Novosti modela odličnosti EFQM 2013 za ocenjevalce PRSPO 2013. Izobraževanje sta vodila dr. Karmen Kern Pipan in mag. Uroš Gunčar, oba mednarodna ocenjevalca pri EFQM, evropski nagradi za odličnost in mednarodno akreditirana predavatelja za model odličnosti EFQM. Seminar je bil na Uradu RS za meroslovje izveden v dnevih 8., 15. in 16. maja 2013.

Udeleženci so se seznanili z novostmi pravkar izdanega modela odličnosti EFQM 2013 po katerem poteka ocenjevanje prijaviteljev v okviru javnega razpisa za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2013.

Usposabljanje je bilo obvezno za vse, ki kandidirajo za člane ocenjevalne komisije v postopku ocenjevanja prijaviteljev za leto 2013 in vključuje tudi obvezne vsebine rednih letnih usposabljanj za ocenjevalce “kalibracij”.

19-1

19-2