Mag. Uroš Gunčar je prvi v Sloveniji pridobil licenco po novem modelu EFQM

Direktor podjetja NETS Uroš Gunčar je prvi v Sloveniji in eden izmed prvih na svetu pridobil licenco po novem modelu EFQM.

Model odličnosti EFQM je ena izmed možnosti in predstavlja praktično orodje, ki organizacijam omogoča oceniti, kje na poti odličnosti so, kje imajo še priložnosti, jih usmerja k ciljnemu razmišljanju in povezovanju ter daje osnovno strukturo sistema managementa organizacije.