Licenca za EAT po prenovljenem modelu EFQM 2013 v Bruslju

V oktobru 2012 se je mag. Uroš Gunčar udeležili EFQM usposabljanja za EFQM trenerje po obnovljenem modelu EFQM 2013. Sedaj ima obnovljeno licenco za EAT (usposabljanje ocenjevalcev po novem modelu EFQM 2013) in je sedaj v novi bazi trenerjev EFQM.

Usposabljanje je bilo v prvem krogu namenjeno samo predstavnikom partnerjev EFQM v Bruslju. Poudarek je bil na novostih, ki jih prinaša model EFQM 2013 in kako jih vnesti v delavnice, kjer se usposabljajo ocenjevalci po modelu EFQM.

15-1

Za novi model EFQM 2013 bi lahko rekli, da je napram EFQM 2010 evolucijski in ne revolucijski. Glede na krizo daje velik poudarek na trajnostni razvoj, talente bodočnosti in strateški pristop k obvladovanju tveganj.

Poglavitne novosti so v dopolnitvi temeljnih načel, samih kriterijev, poenostavitvi matrike za ocenjevanje, večji teži primernosti oziroma smiselnosti pristopa in obsegu rezultatov. Vse skupaj pa v podporo večji učinkovitosti modela.

Uroš Gunčar kot eden izmed dveh v Sloveniji obnovljeno licenco za EAT (usposabljanje ocenjevalcev po novem modelu EFQM 2013) in je tudi v novi bazi trenerjev EFQM.

15-2