Konferenca FEEL 2016

Uroš Gunčar skupaj z Mitjo Blažičem na mednarodni konferenci FEEL 2016 s prispevkom Etično ravnanje na dolgi rok prinaša tudi ekonomske koristi – dobre prakse skozi uporabo modela EFQM

9.junija 2016 je bila v Kongresnem centru Brdo pri Kranju  mednarodna konferenca FEEL2016 – poslovna etika in konflikti vlog (http://feel-leadership.si). Med govorci na konferenci sta bila tudi mag.
Uroš Gunčar in gospod Matija Blažič s prispevkom Etično ravnanje na dolgi rok prinaša tudi ekonomske koristi.

Feel2016_2

Kot uvod je gospod Blažič predstavil pogled presojevalca in nadzornika na neravnovesje med interesi kapitala (enostranski pogled na zaslužek) napram interesom ostalih deležnikov organizacije.

V nadaljevanju je Uroš Gunčar kot evropski ocenjevalec predstavil model EFQM kot eno izmed možnih smeri za rešitev prikazanega neravnovesja v organizacijah. Struktura modela EFQM in vanj vgrajena načela podpirajo poslovno etiko. Predstavljeni primeri dobrih praks podjetij, ki ob uporabi modela EFQM, kažejo tudi visoko poslovno etiko, so bili Ril Hazira – Indija; EUSKALIT Španija, Privat klinike Becker Ortodontie iz Luxemburga in Žale Ljubljana. Skupno primerom dobre prakse je, da je menedžment z etičnimi načeli bistven pogoj za to, da deluje organizacija v smeri usklajenih interesov ključnih interesnih skupin in ob tem dosega tudi odlične poslovne rezultate.

Osebna etika menedžmenta zelo pomembno vpliva na oblikovanje poslovne etike v organizaciji.