Kako uporablja Energetika Ljubljana aplikacijo DNA v luči presoje SIQ?

Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je zgrajen tako, da lahko vsak
učinkovito pridobi ključne informacije, če seveda želi.

Presoja se je izvedla dne 17. 6 .2020 s strani certifikacijskega organa SIQ in v nadaljevanju so njihove
bistvene ugotovitve iz Poročila o presoji

Pozitivne ugotovitve:

• visoka stopnja strokovnosti
• izjemno pregledna in odlično obvladovana dokumentacija sistema ravnanja z okoljem
• doseženi in preseženi cilji za opredeljene KPI
• učinkovitost ukrepov epidemije COVID-19

Ugotovitve:

Za ugotovljeno neskladnost je treba sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti in ukrepe, da se tovrstna neskladnost ne bi ponavljala.
Akcije, ki izhajajo iz neskladnosti in priporočil,  dokumentirajo v DNA in ob uskladitve rokov in nosilcev gredo v izvajanje.

Lepo je bilo zaznati tudi uporabnost aplikacije DNA kot pomoč pri delu.
Kmalu bodo dali v produkcijo novo verzijo DNA 2.2, ki bo imela številne nove možnosti
in še boljši pregled nad informacijami.

Več si lahko preberete v članku Petra Hvastja Megavat.