Usposabljanje EAT po novem modelu EFQM

V decembru bo potekalo usposabljanje EAT (EFQM Accessor Training) po novem modelu EFQM. 
Cilj EAT usposabljanja je udeležence pripraviti na izvedbo strateškega ocenjevanja organizacije kot del ocenjevalne skupine EFQM.
 
Novi EAT vam lahko pomaga:
  1. Dosegati trajnostne rezultate pri poslovanju vaše organizacije.
  2. Uporabljati  digitalno orodje za izvedbo samoocene.
  3. Znanje boste uporabljali za primerjavo s konkurenco in najboljšimi.
  4. Znali boste uporabljati znanja kot svetovalec. 

Podjetje NETS d.o.o je licencirana organizacija, ki je pri EFQM pridobila status CTO (Certified Training Organization) za usposabljanja po modelu EFQM v Sloveniji.

Prijava na usposabljanje EAT:
Prijava


Datum izobraževanja:
Izobraževanje bo potekalo od 10. do  12.  decembra 2020 preko video povezave.

Pogoj za prijavo:
Na tečaj se lahko prijavite, če ste zaključili osnovni tečaj EFQM (EFQM Foundation Course) in projekt po osnovnem tečaju EFQM (Post-Foundation Project) ali pa ste delali na svojem podjetju samooceno po novem modelu v okviru naših programov usposabljanja, ki so zahtevala celovito poznavanje novega modela v praksi.

Potek dela:
Pred tečajem boste udeleženci tečaja naredili domačo nalogo, za katero boste vnaprej prejeli ustrezno gradivo z  navodili in roki za oddajo. 

Na tečaju vas bomo vodili skozi basic, advanced in award stopnjo ocenjevanja, glede na globino. Spoznali boste nov model in na konkretnem primeru naredili vaje, ki vas bodo peljale skozi tridnevno delavnico. Med delom bomo pregledali načine dela, spremembe pri novem ocenjevanju in med seboj izmenjali stališča.

Po dogovoru z vami vas bomo vključevali v naše postopke ocenjevanja in vas vključili glede na izkušnje tudi med mentorje »NETS EXELLENCE«.Po uspešno zaključenem tečaju boste prejeli cerifikat za ocenjevalca EAT od EFQM in NETS.
 

Cena 900 € plus DDV.