DNA 2.2.0

Izdali smo novo, večjo verzija DNA, ki vsebuje številne novosti in popravke.  

Gesla

V NETS je skrb za vaše podatke naša prioriteta, zato se vedno trudimo vzdrževati najvišje standarde varnosti. Mnogo sprotnih izboljšav ni vidnih navzven, ker se zgodijo v ozadju, tokrat pa smo se odločili nadgraditi tudi mehanizem za shranjevanje gesel. Obstoječa gesla bo s tem potrebno spremeniti. Ko se boste prvič prijavili v DNA, se vam bo prikazalo okno za menjavo gesla, za pomoč pri izbiri varnega gesla pa smo pripravili tudi kazalnik kako močno/varno je vneseno geslo.

Modul vprašalniki in vprašalniki na seznanjenosti

Razvili smo povsem nov modul Vprašalniki, ki je namenjen izdelavi vprašalnikov in anket v podjetju. Vprašalnike lahko uporabite za ankete zadovoljstva, kvize … Vprašalnike je mogoče uporabiti tudi kadar želimo preveriti, da so se zaposleni res seznanili z dokumentom. V Info točki dokumenta lahko v razdelku Seznanjenost ustvarimo vprašalnik, ki ga mora vsak zaposleni pravilno rešiti preden se mu prizna seznanjenost z dokumentom.

Info točka in sledljivost

Info točka sedaj bolj nazorno prikazuje vse informacije, ki jih potrebujemo. Posamezne komponente so po novem prikazane v polni višini Info točke, med njimi pa preklapljamo preko zavihkov ob levem robu. V Info točki sta na voljo tudi dva nova zavihka, ki sta vezana na pravice:

 • Kdo lahko vidi: seznam oseb, ki lahko vidijo trenutni objekt in od kje izvira pravica
 • Zgodovina vpogledov: seznam vseh dostopov do objekta, grupiran po osebi in datumu

Urejevalnik besedil

Urejevalnik besedil smo zamenjali za boljšega in hitrejšega. Vse funkcije so še vedno na voljo, samo delo z besedili bo opazno prijetnejše. Poleg tega je sedaj mogoče shraniti vsebino tekstovnega polja brez, da ga zapremo – s klikom na ikono shrani.

Tok dogodkov in avatarji

V DNA vsak dan tako vi kot vaši sodelavci ustvarite polno novih sprememb: dodate/uredite dokumente, akcije, sestanke, pišete komentarje, dodajate priponke, dopolnjujete vsebino… Vse te aktivnosti smo za vas združili v toku dogodkov, tako da boste vedno na tekočem z vsemi novostmi, ki vplivajo na vaše delo in dosežke. Za še hitrejši pregled novosti DNA za vse uporabnike, ki nimajo naložene prikazne slike to generira – uporabi začetnice imena in priimka, za ozadje pa nastavi za vsakega uporabnika specifično barvo.

Gumb Več

DNA je aplikacija, ki ponuja ogromno funkcionalnosti in prilagodljivosti, vendar se je s časom in dodajanjem novih funkcionalnosti to začelo kazati na kompleksnosti vmesnika. Vrstico z ukazi smo poenostavili tako, da so v vsakem statusu sedaj vidni samo najpogosteje uporabljeni gumbi, vsi ostali pa so še vedno na voljo v meniju gumba Več.

Napredni izvoz

Gumbu za izvoz smo dodali nove funkcije: s klikom na gumb Izvozi lahko še vedno izvozite objekt kot do sedaj, na voljo pa vam je tudi spustni meni, v katerem lahko izberete napredni izvoz. Z naprednim izvozom lahko sami izberete katere elemente želite vključiti v izvozu in katere želite izpustiti.

Pravice na delovnem mestu

Pravice zaposlenih je sedaj možno definirati tudi na delovnih mestih, vlogah in interesnih skupinah. Vsi zaposleni, ki jim boste dodelili delovno mesto/vlogo/interesno skupino z nastavljenimi pravicami bodo samodejno pridobili tudi nastavljene pravice.

Drevesni pregled map dokumentov in modelov

Za hitrejše pregledovanje dokumentov in modelov vam je sedaj na voljo nov drevesni prikaz, ki spominja na takšnega, ki ste ga vajeni iz vašega operacijskega sistema.

Vse spremembe v tej verziji

Novosti

 • Na moji strani želim videti tok dogodkov, ki jih lahko vidim (activity stream)
 • Na delovno mesto/vlogo naj bo možno navesti katere pravice/skupine pravic naj ima oseba na izbranem delovnem mestu/vlogi
 • Sledljivost vpogledov v dokument, akcijo, sestanek
 • Namizje tveganj
 • Vnos novega vprašalnika
 • Kot možnost dodaj, da se ponastavijo samo filtri na seznamih (in ne samo celotno stanje – stolpci …)
 • Pregled map dokumentov narediti podobno kot Windows Raziskovalcu
 • Prenova maske zaposlenega
 • Zelo nepregleden opis opravila v oknu na procesu
 • Obdelava – avtomatski ponovni poziv k seznanitvi
 • Ob kliku na gumb zaključi na akcijah naj se odpre okno, kjer je možno vpisati rešitev. Okno naj se odpre samo, če je rešitev prazna
 • Ob kliku na zaključi z obveščanjem pri akcijah naj se v mailu pošlje tudi rešitev
 • Po spremembi lastnosti objavljenega dokumenta naj se posegi osvežijo
 • Na delovna mesta dodaj pregled organizacijskih enot, kjer to delovno mesto je. Omogoči tudi dodajanje delovnih mest na več organizacijskih enot naenkrat
 • Ob dodajanju interesne skupine “bivši zaposleni” naj se zaposlenemu avtomatsko onemogoči dostop do DNA
 • V office vtičniku naj se vidi verzija vtičnika
 • Office vtičnik naj si zapomni nazadnje vpisano uporabniško ime
 • Na namizju naj bo možnost nastavitve namizja kot privzetega
 • Redko uporabljene gumbe na objektih s flowom premakni v nov meni “Več”
 • Ko ustvariš nov dokument in izbereš predlogo bi bilo dobro, da se vsebina na dokumentu preimenuje v imeDokumenta.docx (brez šumnikov in sičnikov)
 • Ko preimenujem dokument, želim da se enako preimenuje tudi priponka z vsebino
 • Optimizacija UI
 • Olepšaj in naredi navigacijo po straneh na toku dogodkov
 • V inline tekstovnem polju naj bo gumb shrani
 • Dvovrstične pasice na dokumentu ne izgledajo dobro -prekrivajo naziv dokumenta
 • Pri izvozu tveganja v PDF naj bo možnost izbrati tudi arhivske ocene
 • Na prijavnem oknu naj bo v ozadju slika, da se ne vidi če je odprt kakšen zaupen element
 • Skrajšati opise pri zadetkih iskalnika ter seznama zadnjih komentarjev
 • Servis, ki vrača sliko uporabnika dopolni, da če uporabnik nima slike, vrne nadomestni avatar
 • Naredi šifrant kategorij vprašalnikov
 • Pri šifrantu resnosti tveganj naj bo možno spremeniti črkovno oznako
 • Klik na ikono za odpiranje elementa iz okna naj po kliku zapre okno
 • Pri dodajanje slike zaposlenega naj se izpiše lepa napaka, če je izbor obrezovanja izven okvirov slike
 • V Info točki naj bo zavihek Kdo lahko vidi objekt
 • Na sklicanem sestanku, ki vsebuje izvajalce, ne vidim kdo je potrdil/zavrnil udeležbo
 • Pri zaključenih akcijah naj bo možnost spremembe roka za vnos ocene uspešnosti
 • Naj bo možno nastaviti pravila za kompleksnost gesel
 • Pri menjavi gesla uporabniku prikaži meter kompleksnosti gesla
 • Menjava algoritma za varno hrambo razpršitvene kode gesel
 • Implementacija poteka vprašalnika
 • Osnovno izpolnjevanje vprašalnikov
 • Prikaz statistike rezultatov izpolnjevanj na vprašalniku
 • Naredi seznam vprašalnikov, ki jih lahko izpolnim
 • Možnost dodajanja obstoječih vprašanj na vprašalnik
 • Kadar odpreš nek element s seznama vseh elementov (npr. vseh dokumentov ali drevesa), naj ti ga ob kliku Nazaj (ko zapreš element) spet označi in skoči do njega
 • Na GUIju bi rad prikazal polja brez oznake
 • Dodati možnost validacije vrednosti polj
 • Zaključitev izpolnjevanja vprašalnika
 • Možnost shranjevanja vprašalnika za seznanjenost na dokumentu
 • Izdelava testov glede kreiranja in urejanja vprašalnikov
 • DNA naj kreira thumbnail priponke tudi za Word, Excel in PP datoteke
 • Možnost brisanja testnih reševanj vprašalnika
 • Prikaz opzorila in možnost izbrisa testnih vnosov
 • Izvoz vprašalnika v PDF
 • Naredi portlet in akcijo Zahteva mojo pozornost na moji strani
 • Na novi moji strani naj bo kartica “Vprašalniki, ki jih moram rešiti”
 • Celica stolpca z barvo naj bo obarvana po celotni višini
 • Če je v spustnem seznamu res dolg naziv, naj ga prelomi v dve vrstici
 • Če zapis nima ikone, naj ne bo pred nazivom prazen prostor, kjer naj bi bila ikona
 • Zaključna vrstica v tabeli naj se nekako loči od ostalih podatkov
 • V info točki sestanka bi rad videl seznam vseh prejšnjih sestankov
 • Na seznanjenosti skrij stolpca dodan in obveščen
 • Na vprašalniku v seznam vprašanj dodaj opis s predogledom vprašanja
 • Če gre za kviz, je potrebno na koncu izpisati uspešnost poizkusa
 • Prikaz rezultatov rešenega kviza
 • Gumb Izvozi v PDF naj ob kliku naredi izvoz s privzetimi nastavitvami, v meniju gumba naj bo možnost Napreden izvoz, kjer se ti odpre okno z nastavitvami
 • Rad bi pogledal odgovore respondenta (izpolnjen vprašalnik)
 • Pravice na uporabniku naj bodo sortirane po abecedi, ter skupine pravic pred pravicami
 • Kartice na moji strani včasih odreže
 • Na modele dodaj hiter pregled strukture modela (podobno kot nov pregled map dokumentov/Windows Raziskovalec)
 • Na poročilo Dokumentacija-Seznam dokumentov dodaj stolpec nadrejeni dokument
 • Če na vprašalniku označim, da gre za predlogo vprašalnik, potem mi tega vprašalnika ne sme pustiti izpolnjevati
 • Pri spremembi gesla preveri pravila za kompleksnost gesla (če ne ustreza pravilom gesla ne smeš shraniti)
 • Pri spremembi gesla si zapomni tudi datum zadnje sprememba gesla
 • Iz obstoječega vprašalnika želim narediti novo kopijo
 • Omogoči drag & drop na formi map – dodati se mora dokument
 • Dodaj formo za menjavo gesla ob prijavi v DNA
 • Možnost menjave gesla ob prijavi
 • V končnih statusih akcij ne prikazuj praznih polj
 • Naredi tabelarični pregled priponk
 • Pri predogledu priponk naj se vidi ustrezen thumbnail oz. PDF
 • Izberi barve za DNA temo za grafe
 • Naredi Risk Severity temo za grafe
 • Naredi podporo za stacked grafe
 • Na stolpcih nastavi cellWrap po defaultu na true
 • Na dokumentu naj med predlogi in akcijami kaže tudi že zaključene elemente
 • Na formo podjetij dodaj gumbe za kreiranje akcij in sestankov
 • Na podjetju naj bodo vidni tudi projekti, ki so vezani nanj
 • Možnost, da si zapomni kateri stolpci so skriti tudi za sezname znotraj raznih form
 • DNA naj si zapomni, kdaj je user pritisnil Zaključek ocene, da vedno kaže stanje na ta dan
 • Poenostavi dodajanje priponk
 • Če je med vabljenimi email naslov, naj se avtomatsko prenese med ostale prisotne
 • Info točko pretvori v navpične zavihke
 • Pripravi drevo vseh zahtev nekega modela
 • Vprašalniki pri seznanitvi z dokumentom
 • Kartice z vrednostjo 0 naj bodo skrite
 • Ko narediš novo verzijo dokumenta, naj se velja od zapiše le v primeru, da je prejšnja verzija že potekla in ni nastavljeno pravilo na vrsti, po koliko časa od objave naj dokument začne veljati
 • Na namizju tveganj bi rad videl vse moje ocene, ki so trenutno še v delu
 • Na karticah na namizju dokumentov naj kaže tudi šifre dokumentov
 • Gumb Izvozi naj se pokaže samo, če je to smiselno
 • Če je vnos ocene obvezen, naj te vpraša enako kot pri zaključku za vnos rešitve
 • Dodati stolpec vloge na letni pregled izobraževanj in zdravniških poregledov
 • Inline slike vsebovane v tekstu, naj se ne vidijo med priponkami
 • Dodaj nekaj različnih login backgroundov
 • Kadar DNA javi, da moraš spremeniti geslo, mora biti forma v jeziku uporabnika
 • Tooltipi na GUIju naj bodo prikazani tako dolgo, kot je miška nad ikono/gumbom
 • Možnost, da se katerikoli seznam ali portleti na moji strani avtomatsko osvežujejo na x (npr. 5) minut
 • Mape na pregledu map naj bodo privzeto skrčene
 • V nazivu browser taba naj se poleg “DNA” doda še podjetje (enak tekst, kot pri login okenčku)
 • APP.ADMIN naj vsebuje pravici za pregledovanje seznamov Kdo lahko vidi in Zgodovina vpogledov, CONTENT.ADMIN pa le seznama Kdo lahko vidi
 • Če Alcloud locale naj se ta locale POSTa v DNA, zato da bodo tudi backend prevodi pravilni
 • Polje opis modela naj se prikaže izven lastnosti, če vsebuje besedilo
 • Pri izvozu modela, naj privzeto ne izvozi zahtev modela in prekrivanja z drugimi modeli
 • Ko menjaš geslo v DNA, naj se ti takoj pojavi tooltip z zahtevami za geslo
 • Izdelati izvoz pristopa/kazalnika v PDF/Word
 • Pri sestankih se preveč stvari zapisuje v tok dogodkov
 • Seznanjenost podjetja naj ne bo več možna. Če označim podjetje (ali vrsto podjetja), to pomeni, da pošljem dokument v seznanitev vsem kontaktom v tem podjetju
 • Odstrani gumb dodaj me kot opazovalca
 • Pri akcijah, ki jih lahko izvedeta le skrbnik in/ali lastnik dokumenta (npr. odobritev, umik) in to izvede nekdo z admin pravicami, naj bosta o tem obveščena po emailu
 • Prilagodi okno, ki se odpre pri pomiku kurzorja na opravilo
 • Prijavljenemu uporabniku bi rad nastavil osebno obvestilo, ki se prikazuje na vrhu DNAja
 • Boljše organiziranje glavnih nastavitev DNAja
 • Obdelava o pretečenih dokumentih naj v email doda tudi seznam pretečenih dokumentov
 • Pri vnosu zapisa naj vrsta medija in rok hrambe ne bosta obvezna podatka
 • Če uporabnik nima pravice oceniti tveganja na procesu, naj se mu ikona ne prikaže
 • Dokumenta naj se ne da posredovati v odobritev, če je brez opisa in priponk

Izboljšave

 • Ko odpreš sestanek iz seznama, naj te kasneje vrne na ta sestanek v seznamu
 • Zamenjaj urejevalnik besedila
 • Pri izvozu v PDF/Word naj ima uporabnik možnost izbire, kaj gre v izvoz
 • Dolgi komentarji v activity streamu naj se skrajšajo
 • Na vnosna polja dodaj tooltipe
 • Bližnjice naj bo možno definirati glede na profil/delovno mesto ..
 • Gumb izvozi sestavljen dokument (Word/PDF) naj izvozi tudi diagram procesa in tabelo za opis diagrama
 • Prikaz objavljenih vprašalnikov opremi z barvnimi indikatorji
 • Prikaz dokumentov na projektu naj prikazuje tudi podmape mape projekta
 • Izvoz dokumenta naj omogoči, da poleg meta podatkov zraven izvozi tudi vsebino
 • Pri šifrantih naj bodo seznami premaknjeni iz info točke na formo, prazni opisi pa naj se skrijejo v Lastnosti
 • V Word predlogi naj bo možno vstaviti tudi kazalo dokumenta
 • Opazovalce naj bo možno dodati tudi na zaključenem sestanku/akciji..
 • V seznamu priponk naj bo razvidna vrsta priponke in pri nalaganju naj bo možna izbira vrste
 • Če imamo obvezno izbirno polje in je v spustnem seznamu le 1 vrednost, naj bo vrednost privzeto izbrana
 • Poročilo pravic uporabnika naj pokaže vse izvore pravice
 • Pri tipu merske skale in vrsti prostega vnosa dodaj besedilo za pomoč
 • Na seznamih kartic z namizij naj bo v seznamih več podatkov
 • Na sezname na mojih straneh dodaj gumb Izvozi v Excel
 • Pri naprednem izvozu v PDF naj bo dodana možnost izvoza komentarjev
 • Gumb izvozi sestavljen dokument (Word/PDF) naj izvozi tudi diagram procesa in tabelo za opis diagrama
 • Če predloga ni, naj ne kaže vrstice s predlogi

Hrošči

 • Če imaš večdnevni sestanek, koledar na moji strani prikaže isti sestanek večkrat
 • Hover na datumskih poljih ima angleški tekst
 • Ime zavihka po preskokih med moduli ne odraža vedno modula v katerem delaš
 • Če je odprt popup in klikneš back, naj se vsi popupi zaprejo
 • Filtriranje custom polj, ki so tipa boolean, ne deluje
 • Kljukica zaporedno kreiranje ne deluje, če odprem dodajanje preko moje stranii
 • Neenakomerni razmaki v seznamu priponk
 • Pri inline poljih obveznost polja ni razvidna
 • Sprememba vrste akcije v IE/Edge ne deluje, če ima polje opis privzeto vrednost
 • Pri kliku na ikono za odpiranje ne zapre trenutnega popupa
 • Potem ko daš akcijo v izvedbo, ostali workflow gumbi ne delujejo
 • Ob prehodih med statusi se na formi ne osvežijo komentarji
 • Po uvozu datoteke, kjer pride do napake, pokaži sporočilo napake
 • Če sestanek ustvariš z moje strani in namesto Shrani klikneš Skliči, se okno za sklic ne pojavi
 • Zaključen sestanek omogoča dodajanje opazovalca a te spremembe ne moreš shraniti
 • DNA pusti shraniti elemente brez naziva
 • Nazorneje opozori, če za datum v “Stanje na dan” izbereš datum, ko objekt še ni obstajal
 • Arhiviranih komentarjev se ne da obnoviti
 • Težave pri procesiranju Out Of Office/Samodejnih odgovorov na DNA maile
 • Vrstni red zavihkov na osebi ni pravilen
 • Stolpci na widget seznamih moje strani so vedno v privzetem jeziku aplikacije
 • Pritisnem shrani in zahteva oznako za šifro, čeprav ta obstaja
 • Pri polju, ki ga ne moremo urejati, naj ne prikazuje privzetega teksta za prazna polja
 • Če nimam pravice videti zapisov in je zapis med povezavami, dobim napako ob odpiranju DNA objekta
 • Kazalo v info točki dokumenta ima drugačen slog od ostalih
 • Pri odpiranju modela se zahteve ne razširijo pravilno, če je zahteva, ki jo je treba odpreti, na 3. ali 4. nivoju
 • Ko shraniš lastnosti objavljenega dokumenta se ti izpiše tudi obvestilo, da si kreiral objekt
 • Po spremembi OE na akciji v izvajanju se OE ne osveži
 • Na GDPR evidenci vedno izpiše opozorilo, da obstajajo neshranjene spremembe, kjub temu, da jih ni
 • Shranil vnešen (status v pripravi) sestanek, ura sestanka je izginila
 • zaključil sestanek, ure so izginile
 • Zaščitene Excel datoteke se ne da naložiti na DNA, ker pride do napake
 • Pri sestanku je podvojen gumb za dodajanje točko sestanka
 • Gumb Dodaj akcijo na točki sestanka ne deluje
 • Želel odpreti zaposlenega in se pojavi opozorilo, da nimam pravic
 • S kurzorjem se postavim na gumb, nakar se ekran samodejno pomakne navzgor na meta podatke
 • Sestanek je v pripravi a ni gumba za izbris
 • Pri ocenjevanju tveganja izgine gumb “Potrdi”
 • Napaka podatkovnega modela pri izbiri vrste akcije
 • Napaka ob preklicu zaključka ocene
 • Ko oceno zaključiš, se barvna ocena ne pojavi samodejno ampak je potrebno stran osvežiti
 • Po shranjevanju lastnosti objavljenega dokumenta je treba osvežiti stran
 • Sestanka, ki ima samo en poseg in je v izvajanju ne morem prestaviti nazaj v pripravo
 • Med kartice na moji strani naj se doda tudi “Dokumenti s katerimi se moram seznaniti”
 • Ko v popupu za začetek sestanka klikneš Začni, se datum prestavi za en dan nazaj
 • Ob kliku na prestavi sestanek javi, da sestanek ni bil prestavljen, ker nisem spremenil datuma ali lokacije, čeprav sem ju
 • Nekatera izbirna polja niso prevedena – recimo znanja in sposobnosti na delovnem mestu
 • V toku dogodkov izgleda da je objekte posodabljal Admin, v resnici pa so jih različni uporabniki
 • Pri opisu mape, kjer nimam gumba Shrani, vidim privzeto tekst za prazna polja
 • Ko kliknem gumb za opazovanje akcije, mi prikaže opozorilo, da imam neshranjene spremembe
 • Drag & drop priponk ne dela na formi za dodajanje / urejanje komentarjev
 • Javljanje napake, ko želim odpreti proces skozi predlog, ki je bil dodan na tem procesu
 • Sistemsko orodje za zamenjavo oseb na vlogah dokumentov ne deluje pravilno, če imam dve objavljeni verziji dokumenta
 • Vse ikone za povezavo so ikone za spletno povezavo
 • Med predlogi na oceni tveganja ne vidim zaključenih, niti jih ne morem prikazati
 • Ko pri dodajanju dokumenta izberem vrsto dokumenta dobim napako
 • Če akcijo odprem iz ocene in to oceno arhiviram, akcija izgine s seznama akcij na tveganju
 • Če kliknem na izvor na akciji, ki je bila odprta z ocene, se odpre napačna maska
 • Ocena tveganja opravila na procesu se ob novi verziji avtomatsko prestavi na zadnjo verzijo, na objavljeni pa ocene ni več
 • Full-screen ikona za PDF pregledovalnik ni vidna v vseh brskalnikih
 • Pri kreiranju točke modela je potrebno 2x klikniti shrani, da zapre formo
 • Pri dodajanju povezave se okno po kliku na shrani ne zapre
 • Če pri dodajanju priponk prekličem okno brskalnika, gumb “Naloži in zapri” ne naredi nič
 • Če začnem sestanek in takoj nato pri osebi kliknem x za odsotnost, jo ne prestavi med odsotne ampak izbriše
 • Napaka, če v toku dogodkov kliknem na priponko, ki je bila vmes že odstranjena
 • V toku dogodkov ni vse prevedeno, če imaš jezik različen od aplikacijskega
 • Potegneš datoteko na masko, kjer kreiraš novi dokument in shraniš – prikažeta se ikona in napis “working”
 • Na info točki ni zavihka “Kdo lahko vidi”, ko je dokument v odobritvi
 • Ob seznanitvi, ni sporočila “Uspešno shranjeno”
 • Na seznamu gradiv kot navadni uporabnik vidim gumb Zamenjaj skrbnika in tudi uspešno ga lahko zamenjam
 • Klik na lupo v iskalnem polju ne sproži iskanja
 • Imam pravico zaganjati sistemska orodja, vendar mi ob izbiri vrne napako da nimam pravic
 • Certifikat, ki bo veljaven v prihodnosti, ne bi smel biti prečrtan
 • V modulu GDPR je viden gumb Podvoji, čeprav nimam pravice ustvarjanja novih evidenc zbirk/obdelav
 • Kljub temu, da je termin vseboval opravljeno izobraževanje, sem ga lahko pobrisal
 • Pri naprednem izvozu GDPR se ne upoštevajo izbrane opcije
 • Pri izvozu vabil na zdravniški pregled se pri osebi, ki je prijavljena na predhodni pregled, izvozi napotnica namesto vabila
 • Datum kontrole naj ne pusti shraniti izven intervala veljavnosti potrdila
 • V mailu s prijavnimi podatki naj se vidi url DNA-ja
 • Na namizju lahko vsak ureja polja Modul in Postavitev, Skript
 • Filtriranje po nekaterih stolpcih ne letnem pregledu izobraževanj/zdr. pregledov ne deluje
 • Pri kreiranju nove akcije, se morebitna custom polja ne shranijo
 • Če se uporabnik ni seznanil z določeno verzijo in že obstaja naslednja verzija, kjer je na aktivni vlogi, mu prejšnje verzije ne pokaže modre na moji strani, saj vidi zadnjo neobjavljeno verzijo
 • Dodal nov kontakt a ga ni prikazalo med kontakti
 • nazivi vrst sestankov so bila zamenjani ampak še vedno kaže vedno prejšnje
 • Vse točke sestanka so oštevilčene 1
 • Pri menjavi jezika vmesnika DNA ostane urejevalnik besedil v slovenskem jeziku
 • Pri izvozu procesa v PDF puščice niso vidne
 • V urejevalniku besedila se povezava ne shrani, če jo dodam preko izbranega teksta
 • Odstranil seznanjene a so vseeno ostali označeni
 • Drag & drop datoteke ne deluje, če si imel prej odprt tiny editor
 • Hočem popraviti minute npr. iz 12:30 na 12:50 in vedno preskoči
 • Akcijo sem dal nazaj v izvajanje in zamenjal organizacijsko enoto. Ko shraniš se pojavi brez enote in ne moreš zaključiti
 • Ob kreiranju podakcij se komponente iz info točke prestavijo na sredino
 • Opis opravila dodan skozi activity a ga v procesu ne prikaže navkljub osveževanju
 • Pri spreminjanju nadrejenega dokumenta na objavljenem dokumentu se okno za izbiro novega nadrejenega dokumenta izriše za oknom z lastnostmi
 • Seznam na dokumentu je prazen, čeprav bi moral kazati podrejen dokument
 • Akcija odprta na sestanku, a ne predlaga organizacijske enote sestanka
 • Po prestavitvi sestanka se ura na glavni formi na sestanku ne posodobi
 • Vnos štirih sodelujočih se vedno konča tako, da ostane le zadnji
 • Gumb skliči setanek ne deluje, če kreiram sestanek z moje strani
 • Nepravilnosti pri izvozu procesa v pdf
 • V sestanku, ko pritisneš ikono za vnos tekta v delu točke “zapisnik”, premakne vse tri ikone višje v del “opis”
 • Ko urejaš reference in želiš zapustiti objekt DNA javi, da imaš neshranjene spremembe
 • Če popraviš uro na nekaj kar ni v spustnem meniju, potem se to ne shrani
 • Po vnosu porabe časa DNA opozori, da imam neshranjene spremembe
 • Ob kliku na plus za dodajanje novega odgovora se ne odpre popup
 • V combo poljih seznami niso pravilno sortirani po abecedi (šumniki so na koncu)
 • Napaka pri prikazovanju dokumentov, ki kmalu potečejo

Ostale verzije

Prikaži vse