Delavnice za prijavitelje za nagrado PRSPO 2011

V okviru javnega razpisa za zbiranje vlog za državno nagrado za odličnost – PRSPO 2011 so bile uspešno izvedene tudi tri praktične delavnice z naslovom NOVOSTI MODELA ODLIČNOSTI EFQM 2010 IN APPROACH 2005+ ZA PRIJAVITELJE PRSPO.

Delavnice sta vodila mag. Karmen Kern Pipan in mag. Uroš Gunčar, evropska ocenjevalca in mednarodno akreditirana predavatelja po modelu EFQM.

10-1

10-2

10-3