2. sestanek Sekcije za kakovost v zdravstvu SZKO

Podjetje NETS, d.o.o. se je z aplikacijo DNA predstavilo na 2. sestanku Sekcije za kakovost v zdravstvu SZKO. Namen sestanka je bil predstavitev in razprava o stanju bolnišničnih informacijskih sistemov in njihovih možnostih on-line spremljanja kazalnikov.

Naša aplikacija DNA s podporo avotmatizaciji, poenostavitvi in ureditvi procesov omogoča zagotavljanje kakovostne oskrbe končnim uporabnikom – pacientom – ter enostavno obvladovanje podatkov in procesov znotraj zdravstvenih ustanov.