Z novim DNA obvladujete tveganja – prišel je DNA 1.4

Aprila 2013 smo naredili najboljši DNA do sedaj – tveganja, predlogi, poenostavljeno risanje. Poleg vseh novosti smo naredili tudi veliko izboljšav, ki ste nam jih predlagali vi – uporabniki.

Naj izpostavimo samo nekaj novosti.

Prenovljen iskalnik

Med mojimi dokumenti zdaj vidite samo dokumente, ki so za vas resnično pomembni. To so vsi dokumenti, kjer ste lastnik, solastnik, soavtor ali skrbnik in še niso objavljeni. Vidite pa samo tiste objavljene dokumente s katerimi morate biti ali ste se že seznanili.

wasAtAMeeting

Preprosto poiščite vse sestanke, ki ste se jih udeležili.

prenovljenIskalnik

Preprosto, z enim klikom lahko najdete vsak dokument, akcijo ali sestanek, glede na vašo vlogo.

Enostavnejše risanje

Risanje diagramov v Oryxu smo zelo poenostavili.

dragDropTask

Opravilo preprosto povlecite na mesto kjer ga želite,

selectTask

nato preprosto izberite opravilo iz šifranta. Izbiranje iz šifranta je omogočeno na opravilu, stisnjenem podprocesu, začetnem, vmesnem in končnem dogodku

(vnesete lahko tudi poljuben tekst, ki pa se ne bo shranil v šifrant opravil).

createTask

Če želite opravilo dodati v šifrant, pa samo pritisnite plus in vnesite njegov naziv in opis.

viewTaskPropertiesOryx

S preprostim dvojnim klikom na opravilo lahko pogledate njegove lastnosti.

Podakcije

Sedaj lahko akcijo rešite s pomočjo podakcij, ki jih delegirate različnim osebam.

subaction

Preprosto ustvarite novo podakcijo s klikom na Dodaj akcijo.

Desni klik

Želite prebrati več zapisnikov sestanka naenkrat? Pregledati več akcij? Odpreti več dokumentov?

openInNewTab

Z desno miškino tipko kliknite na dokument, akcijo ali sestanek in odprite v novem zavihku.

Tveganja

Obvladujte tveganja! V DNA lahko na zelo preprost način vnesete in obvladujete tveganja.

selectRisk

Naredite nov dokument vrste ocena tveganja, izberite tveganje iz šifranta in definirajte njegove dejavnike.

selectImpact

Vnesite verjetnost in znesek potencialnega vpliva, ostalo DNA izračuna namesto vas.

proposalRisk

Nato pa zmanjšujte tveganje s predlogi, ki jih lahko poda vsak zaposleni.

Predlogi

Predlagajte! Izboljšujte! 

Vsak zaposleni lahko poda predlog – na opravilu, tveganju ali pa kar iz seznama predlogov. Odobri ga pa oseba, ki je za to odgovorna. Na procesu ali tveganju je to skrbnik procesa, če je predlog oddan s seznama tveganj pa vodja organizacijske enote v kateri se odda predlog – vaš nadrejeni.

newTaskProposal

Dodajte predlog

(oddate ga lahko tudi na objavljenem procesu – samo z desno miškino tipko kliknite na izbrano opravilo)

proposeSolution

Vnesite problem, ki ga vidite in kakšno rešitev predlagate.

approveProposal

Odgovorna oseba lahko predlog odobri, zavrne, ali vrne v pripravo za dopolnitev. V pripravo lahko predlog vrnete tudi kot predlagatelj.