Pred nami je DNA 1.7

Pred nami je DNA 1.7 – podpira tudi 8D poročilo in elektronsko knjižnico, prevedena v angleški jezik in podpira prihajajoči standard ISO 9001:2015

DNA 1.7 ima vrsto izboljšav na sistemu (v smeri prijaznejšega delovanja), na dokumentih in akcijah ter dodan nov modul E-knjižnica. Omenjene so najvidnejše za uporabnika,
sicer pa je izboljšav še nekajkrat toliko.

Novi ISO 9001:2015 prinaša kot poglavitne spremembe obvladovanje tveganj, še bolj poudarjen procesni pristop in postavitev organizacije v okolje v katerem deluje. Za vse te zahteve DNA že vsebuje odgovore.

 

Sistem DNA

Vklop/izklop administratorskega načina

Za osebe, ki imajo tudi administratorske pravice, je možno le te izklopiti in vidijo DNA kot običajni zaposleni (tisto, kar je za njih zanimivo glede na delovno mesto, ki ga zasedajo).

Nastavitve

Priponke na komentarjih

Znotraj komentarjev na dokumentih, akcijah, sestankih, tveganjih, … je sedaj na komentarje možno pripenjati kot priponke različne datoteke (teksti, slike, zvočni zapisi, …) v poljubnih formatih.
23-2
23-3

Možnost pripenjanja več priponk hkrati

Na dokumente, akcije, sestanke, tveganja, … lahko sedaj pripenjamo istočasno več priponk. Viden tudi podatek o velikosti izbranih datotek.
23-4

Gumb »pokaži umaknjene dokumente«, »pokaži bivše zaposlene«

Sedaj redno vidimo samo veljavne dokumente. Umaknjene pa prikličemo, ko to želimo ali potrebujemo. Analogno je pri zaposlenih, kjer lahko prikličemo bivše zaposlene.
23-5

Mobilni DNA (beta test)

DNA lahko deluje na pametnih telefonih in tablicah npr.: odpiranje sestanka, akcije, pregledovanje dokumentov (tudi procesov). Mobilni DNA bo vključen še v letu 2014.
23-6

Dokumenti

Dodajanje DNA polj v vsebino word dokumentov

DNA podpira uporabo metapodatkov v Word dokumentih (docx – Word 2007 in novejši), ki so dodani kot vsebina na dokument. DNA polja v Wordovem dokumentu se prvič napolnijo ob kliku na gumb »V odobritev«.
Primeri teh podatkov:
naziv dokumenta, verzija, šifra, status dokumenta, stopnja zaupnosti, skrbnik in soavtorji dokumenta, datum veljavnosti ipd.

Moji dokumenti na moji strani – v izdelavi in še nisem seznanjen

Na moji strani vidi prijavljena oseba, samo dokumente, ki so v izdelavi ali pa se z njimi še ni seznanila.
23-8

Lažji vnos podpisnega lista na dokumentih

Za vsak dokument po potrebi natisnemo podpisni list in imamo možnost vnesti skeniran list s podpisi zaposlenih.
23-9

Akcije

Možnost izbire kateri koraki znotraj posamezne vrste akcije so potrebni

DNA omogoča, da si pred-nastavimo različne akcije (naloge, sklepi, ukrepi, izboljšave, …) in znotraj posamezne vrste izbiro potrebnih korakov za to vrsto akcije.
23-10

8D poročilo

DNA pokriva zahteve avtomobilske industrije za 8D poročilo.
23-11