DNA 2.3.3

Novosti in izboljšave

 • Odprava ranljivosti Log4Shell (Log4J knjižnica)
 • Možnost definiranja globalne predloge Word dokumentov za glavo in nogo dokumenta pri ustvarjanju dokumentov s predlogo
 • Na predlogah naj bo možno izbrati dokument, ki se bo uporabil kot predloga
 • V nastavitvah modula Dokumentacija naj bo možno nastaviti privzeto predlogo za dokumente
 • Pri kreiranju dokumentov naj bo kot možno predlogo na vrsti dokumenta izbrati obstoječe dokumente
 • Pri delovnih mestih naj se vidi tudi v katero podjetje sodi
 • Pri kreiranju pooblastila naj bo možno izbrati OE za katero pooblastilo velja
 • Na seznam tveganj dodati stolpce za veljavnost zadnje ocene
 • V dokumentu naj bo možno dodati tudi datume posegov z urami
 • Pri pretvorbi DOCX v PDF naj se vnosna polja ohranijo (text field, checkboxi …)

Odpravljeni hrošči

 • Pri pošiljanju emaila na email z neveljavno domeno, se pošiljatelja o tem ne obvesti
 • Če je na vrsti pooblastila izbrano delovno mesto ter v katerih vrstah enot lahko odobri pooblastilo, to ne deluje
 • Ubijanje svojih sej ne deluje
 • Ni gumba za dodajanje točke sestanka “Akcije prejšnjih sestankov”
 • Pri izvozu dokumenta v PDF se ne vidijo slike
 • Pri pošiljanju zapisnika se ne vidijo slike v besedilu
 • Prekrivanje s točko v istem modelu ne deluje pravilno
 • Kljub pravici za urejanje akcije, uporabnik ne more spremeniti izvora akcije
 • Če je v DOCX dokumentu vnesen napačno definiran mergeField, se vsebina dokumenta ne pokaže

Ostale verzije

Prikaži vse