DNA 2.3.2

Možno filtriranje po vseh verzijah dokumentov

Od te verzije dalje lahko na seznamu dokumentov omogočite prikaz vseh verzij dokumentov (tudi še neobjavljenih) in po njih filtrirate.

Prikaz omogočite v meniju, ki ga razprete s klikom na ikono zobnika nad seznamom dokumentov.

V komponenti podakcije naj DNA pokaže vse povezane podakcije

Od te verzije dalje je mogoče v nastavitvah DNA/Prikaz vklopiti opcijo V komponenti Podakcije vedno prikaže vse akcije (rekurzivno). Trenutno DNA v komponenti Podakcije prikaže vse podakcije, ki so bile sprožene iz objekta (dokumenta, sestanka, točke sestanka…), ne prikažejo pa se tudi morebitne podakcije teh podakcij (in njihove podakcije…). Če omogočite novo funkcionalnost, se bodo v komponenti Podakcije vedno videle vse povezane podakcije, ki bodo privzeto razporejene glede na izvor. Izvor bo viden tudi v novem stolpcu Izvor.

Možnost avtomatskega sortiranja tabele procesa glede na pozicijo opravil v diagramu procesa

Opravila v tabeli procesov lahko sedaj enostavneje sortirate s klikom na nova gumba za sortiranje. Odvisno od tega, kako imate narisan proces (od zgoraj navzdol ali od leve proti desni), bo s klikom na gumb za sortiranje DNA opravila v tabeli samodejno razvrstil glede na to v kakšnem zaporedju se pojavijo v procesu – npr. od zgoraj navzdol in od leve proti desni. Funkcionalnost deluje samo na novih procesih/verzijah procesov in ne “povozi” obstoječih zaporedij.

Vse spremembe v tej verziji

Novosti in izboljšave

  • Možno filtriranje po vseh verzijah dokumentov
  • V sklopu dnevnega reda naj DNA pokaže vse povezane podakcije
  • Možnost avtomatskega sortiranja tabele procesa glede na pozicijo opravil v diagramu procesa

Odpravljeni hrošči

  • Grdo sporočilo glede neobstoječega termina za izbrano znanje
  • Napaka, ki se pojavi v nekaterih primerih ob gledanju zapisa na nek datum v preteklosti
  • Preširoki nazivi začetnih/končnih dogodkov v diagramu procesa

Ostale verzije

Prikaži vse