DNA 2.3.1

Vse spremembe v tej verziji

Novosti in izboljšave

 • Možno definiranje opazovalcev mape
 • Izdelava Jira konektorja
 • Uvoz/izvoz procesov prilagoditi, da bo znal izvažati/uvažati tudi BPMN.iO procese
 • Če na osebi interesna skupina ni izbrana, naj se to smatra kot aktivna oseba
 • Umaknjen dokument kot povezava na opravilu naj bo prečrtan
 • Ko iz seznama za prijavo prijavljam neko oseba na termin, naj bo odkljukana na začetku seznama
 • Pri dohodnih emailih naj v toku dogodkov ne piše, da jih je ustvaril Administrator Dna
 • v seznamu kontaktov na podjetju dodaj stopec vloge, ki po vidljivosti zamenja interesne skupine
 • Na seznamu prisotnosti naj bo v predlogi mogoče uporabiti tudi podatke o emailu in tel. št. udeleženca
 • Če izobraževanja traja dlje kot en dan, naj se da definirati vse morebitne vnesne datume
 • Če ima izobraževanje vmesne datume, naj seznam prisotnosti izvozi za vse datume
 • Na namizju naj prikaže samo vprašalnike, ki jih lahko izpolnim. Če se bliža rok za izpolnjevanje, naj bo vprašalnik obarvan oranžno in prikazan med elementi v kartici "Zahteva mojo pozornost"
 • Ob kreiranju nove verzije dokumenta/procesa naj se umaknjeni dokumenti kot povezave ne prenesejo na novo verzijo
 • V seznam zaposlenih dodati stolpec zunanji ID zaposlenega
 • Na mobilnem seznamu zaposlenih se izpiše del cssa
 • Med merge polja (akcij, sestankov in dokumentov) dodaj naziv lastnosti
 • Pri seznamu znanj/sposobnosti naj bo še stolpec Zadnje opravljeno izobraževanje

Odpravljeni hrošči

 • Če se polje ne prevaja, naj v toku dogodkov ne piše, da je bilo polje spremenjeno v drugem jeziku
 • Nepravilno sortiranje delovnih mest v drevesu za seznanjenost
 • Na kartici dokumenti, ki jih moram poznati, so vključeni tudi neveljavni dokumenti
 • Vprašanjem naj bo možno vrednosti nastaviti vedno, ne samo na kvizu
 • Napaka pri vnosu opravljenega izobraževanja (zdravniški pregled)
 • Obveščanje o novih vprašalnikih vsebuje napačno povezavo na vprašalnik
 • Na seznamu aktivnih sej vrednosti v stolpcu Vrsta niso prevedene
 • Pri seznanjenosti so elementi drevesa (vloge, delovna mesta…) vedno v slovenščini
 • Napredni izvoz dokumenta v Word z vključeno vsebino pokvari stile uporabljene v priponki vsebine
 • V activitiju se pri vseh že povezanih opravilih prikaže plusek za dodajanje opravila v šifrant
 • Vedno se prikaže največ 1 izvor znanja na osebi, čeprav, je isto znanje podedoval zaradi različnih vlog/DM
 • Na dokumentih ne vidim komponente "Kdo lahko vidi"
 • Pri shranjevanju opravila v nekaterih primerih pride do izginjanja opisa opravila
 • Prenesi sliko diagrama procesa v pripravi izvozi diagram, kjer je namesto nazivov opravil le šifra
 • Nekaterim obstoječim procesom iz Activitija se opravila v diagramu ne preimenujejo

Ostale verzije

Prikaži vse