DNA 2.2.5

Legenda v fieldsetu se ne vidi v Google Chrome verziji 87

V Google Chrome, verziji 87, so spremenili način prikazovanja nekaterih elementov, kar je v DNA posledično pokvarilo izpis hitrih lastnosti na raznih elementih. Ker je ta izpis posledica spremembe v Google Chrome, se hitre lastnosti ne vidijo v nobeni verziji DNA do verzije 2.2.5.

 

 

 

Prej
Legenda v fieldsetu se ne vidi na Chrome 87
PotemLegenda v fieldsetu se vidi na Chrome 87

 

Vprašalniki – predloge odgovorov

Za še lažje delo z vprašalniki smo v tej verziji v DNA dodali predloge odgovorov za vprašanja tipa ena izbira oz. več izbir. Te predloge zajemajo od enostavnih da/ne odgovorov do predlog odgovorov za Likertovo lestvico v različnih kategorijah:

 • pomembnost
 • strinjanje
 • težavnost
 • všečnost
 • zadovoljstvo

Pregled podenot organizacijske enote

Podenote so sedaj vidne tudi, ko odprete posamezno organizacijsko enoto. Na tem mestu lahko tudi kreirate nove podenote.

Pravice

Spremembe v skupinah pravic sedaj pričnejo veljati takoj, tudi za trenutno prijavljene uporabnike, tako da se ob takšnih spremembah uporabnikom ni potrebno več odjaviti in ponovno prijaviti. Na pregledu oseb je sedaj na voljo tudi tabela, v kateri so izpisane vse pravice te osebe in od kje izvirajo.

 

Poraba časa na projektu

V Info točki projekta je s to verzijo na voljo informacija o vsem porabljenem času na akcijah in sestankih povezanih s projektom. Vidna je tudi poraba časa vseh sodelujočih.

Vse spremembe v tej verziji

Novosti

 • Ko odprem organizacijsko enoto, bi rad videl podenote in jih tudi kreiral
 • Možnost spremembe origina / izvora na akciji
 • Vrsta vprašanja – ena izbira / več izbir – predloge
 • Omogoči, da se pravice znotraj podjetja upošteva tudi za neprivzeta delovna mesta in vloge
 • Oznaka na veljavni verziji, da obstaja tudi verzija v pripravi
 • Opcija za napreden izvoz naj se ne vidi, če ne obstaja vsaj ena opcija, ki bi jo lahko ob naprednem izvozu izbrali
 • Kadar kreiraš komentar izpis v sporočilu ni najlepši
 • V activity streamu naj pri dodajanju priponk na komentar napiše tudi šifro in naziv parent objekta (v tem konkretnem primeru šifro in naziv akcije)
 • V seznamu “Sorodni sestanki” naj se vidijo tudi sklicani sestanki
 • Dodelave modula Odličnost glede na nov standard EFQM 2020
 • Uvoz smernic za osnovo ocenjevanje v modulu Odličnosti ter potrebne ostale dopolnitve
 • V emailu o izvedeni obdelavi naj bo zapisan tudi začetni in končni čas obdelave
 • Implementacija osnovnega ocenjevanja po EFQM 2020 ter prilagoditve izpisa v PDF
 • Avtomatsko kreiranje pristopov ob kreiranju nove ocene (če pristopi za izbrano metodo še niso bili zgenerirani)
 • Na namizju tveganj naj bodo stolpci grafa Št. tveganj po oceni obarvani v barvi resnosti
 • Pri izbrisu opravila, naj se pobrišejo tudi njegove ocene tveganj
 • Dodelave izpisa projekta v PDF
 • Dodati pravice za urejanje objektov znotraj organizacije (dokument/akcije/sestanki/tveganja)
 • Izdelati nastavljivo številčenje potrdil o izobraževanjih
 • Dodati preverjanje pravice pri klicu akcij na formi terminala
 • V zavihku zgodovina, naj ikona ob zgodovinskem zapisu odpre objekt, kot je bil na tisti dan (nastaviti je potrebno Stanje na dan)
 • Možno shranjevanje napredka obdelave v dnevniku
 • Prikaz sporočil, ki jih je kreirala obdelava, pri pregledu povzetka obdelave v dnevniku
 • Organizacijska struktura naj privzeto kaže seštevek ljudi iz aktivnih interesnih skupin
 • Poročilo – Seznam odgovorov vprašalnika po uporabniku
 • Poročilo – seznam vlog/delovnih mest, ter kdo jih ima
 • Vprašanjem nastavi možne odgovore – naj bo razvidno ali že imajo nastavljene možne odgovore
 • Na seznam akcij dodati rok za vnos ocene
 • Pri podaljšanju roka dodati seznam predhodnih podaljševanj roka
 • Pri dokumentu dodati merge polja še za posamezne solastnike in njihove datume potrditev
 • Pri dodajanju kontakta na podjetje, naj se privzeto nastavijo interesne skupine podjetja
 •  

Izboljšave

 • Prikaz porabe časa na projektu
 • V šifrantu Vrsta dokumenta pri dodajanju priponke dodaj možnost, da se izbere vrsto priponke (priponka/predloga)
 • Sprememba skupine pravic naj se takoj odrazi v sejah prijavljenih uporabnikov (ni se jim potrebno ponovno prijaviti)
 • Na osebi bi rad videl seznam vseh njegovih pravic, ter od kod so prišle

Odpravljeni hrošči

 • Legenda v fieldsetu se ne vidi v Google Chrome verziji 87
 • Scrollanje zavihkov info točke ne deluje
 • Po preimenovanju osebe, ki je recimo skrbnik dokumenta, se na seznamu dokumentov še vedno vidi stara vrednost
 • Če je na formi nastavljen attachmentPurposeData, preklapljanje med seznamom in sličicami priponk ne deluje
 • Primeri zapisov na procesih so izginili tudi na starejših, že umaknjenih, verzijah
 • Če user nima pravice videti verzije naslednje od objavljene, mu pri shranjevanju seznanjenosti vrne napako
 • Pri podedovanju pravic iz delovnih mest, vlog … včasih vrne napako, da oseba nima pravice dodeljevati zaupnih pravic
 • Napaka pri izvajanju poročila Pravice uporabnikov
 • Pri izpisu v PDF med posegi “z obveščanjem” ni preveden
 • Dodajanje osebe na projektu kaže le ime brez priimka
 • Pri izvozu oseb iz skilla se uporabi napačen form descriptor
 • Pri vprašalniku za seznanitev je možno vnesti izbirno vprašanje brez možnih odgovorov
 • Možna objava vprašalnika z izbirnim vprašanjem brez možnih odgovorov
 • Čeprav nimaš pravic lahko dostopaš do nekaterih seznamov znotraj DNA
 • Ob spremembi nadrejene mape na neki mapi, se na njenih podmapah v cacheu ne spremeni pot, ko jih želimo izbirati na dokumentih
 • RSVP mail javi napako “V zadevo ste vpisali neobstoječo šifro.”
 • V firefoxu ne odpre Activitija
 • Komentar je možno urediti tudi po tem, ko je bil že poslan po emailu
 • Seznam zaposlenih ne upošteva datuma “Stanje na dan”
 • Pri kreiranju novega zaposlenega se mu ne nastavi interesna skupina “zaposleni”
 • Odpiranje sestanka na projektu pokaže obvezne (člani projektne skupine) v oznakah.

Ostale verzije

Prikaži vse